Møtet 8. oktober 2014

Author:
Margrethe (Lied)
Published on:
08.10.2014
Abstract:

"Alf Prøysen" - Svein Erik Brodal

Content:

President Knut (Søraas) ønsket velkommen, og opplyste at det var 35 medlemmer til stede. Det er tifredsstillende, og fremmøtet har ligget rundt dette denne høsten.

Gjester

  • Ingrid Liland

Merkedager:

  • Ola (Lundgaard)
  • Gunnar (Svendsen)


Lystennerinnlegg: "Om et varmere nettklima.." - Margrethe (Lied)

Tigris

  • Knut (Søraas)
  • Eva (Fosse)

Klubbsaker

  • Det er bare 33 dager igjen til lederen av FNs klimapanel, Dr. R. K. Pachauri, kommer til klubben vår, 12. november, i Gamle Logen. Som kjent vil han presentere den 5. hovedrapporten under tittelen ”The Relevance of Science for Climate Policy: IPCC’s 5th Assessment Report. Logen rapporterer at de selger billetter hver dag. Nå er det bare litt flere enn 200 igjen.
  • Vestheim Rotary inviterer til afrikansk-inspirert Rotary møte på Radisson Scandinavia Hotel, 28. oktober kl. 17.00. Det blir musikk og dans! Innen 22. oktober må vi gi en antydning om hvor mange som kommer fra vår klubb. Eva (Ervik) koordinerer. Se for øvrig mer informasjon på hjemmesiden til Vestheim RK.

Foredrag - "Alf Prøysen"

Klubbens mangeårige medlem, skuespiller og tidligere teatersjef, Svein Erik Brodal kåserte om Alf Prøysen, hans liv og diktning. Det er, som kjent, 100 år siden Prøysen ble født. Brodal leste fra flere av Prøysens ”småstubber”, blant annet fra: Spikerjinte, Funderinger, Den kvite hæsten, Esperanto, Kjærtegn og Dagen derpå.

Møtet ble, som sedvanlig, avsluttet med vinlotteri.

##################################################### #####################################################