Møtet 15. oktober 2014

Author:
Anette (Bjerve)
Published on:
15.10.2014
Abstract:

"Nordisk Kvinneuniversitet" - Margarethe Hillestad

Content:

Velkomst

 • Presidenten ønsket velkommen.

Gjester

 • Turid Henriksen Boehlke

Fremmøte: 36 medlemmer

Merkedager:

 •  Arne Olav (Brundtland)

Lystennerinnlegg - "Kasus fra sitt arbeid" - Lystenner: Jürgen (Margraff-Tietgen)

Klubbsaker

 • Presidenten informert om at det er 26 dager igjen til klimatoppmøte 12. november. Det er 196 billetter igjen.
 • Global Dignity Day 15. oktober. Formålet med Global Dignity Day er å bevisstgjøre ungdom på betydningen av verdighet og utstyre dem med verktøy slik at de kan bruke verdighet som det styrende prinsipp for sine handlinger.
 • Det ble minnet om høstfest 19. november

Tigris

 • Eivald (Røren)
 • Ragnar (Østrem)
 • Anne Mari (Hadenius)
 • Jürgen (Margraff-Tietgen)

Foredrag "Nordisk Kvinneuniversitet " - Margarethe Hillestad

Liv Heen Lied introduserte Margarethe Hillestad. Hun er utdannet samfunnsøkonom.  Hun var leder for Senterkvinnene og sentralstyremedlem i Senterpartiet fra 2005 til 2010, og har tidligere vært leder for Oslo Senterparti og stortingsrepresentant. Fra 2014 er hun leder for Oslo Senterkvinner. Hun er styreleder i Kvinneuniversitetet i Norden. 

Stiftelsen Kvinneuniversitetet i Norden er en norsk allmennyttig stiftelse tilknyttet Høgskolen i Nesna, etablert i 2011 med støtte fra Kunnskapsdepartementet. Stiftelsen har som formål å drive forskning og formidling om kvinnespørsmål i et nordisk og internasjonalt perspektiv, med særlig vekt på vold mot kvinner, kvinner, arbeid, økonomi og lønn, og kvinnehelse.

Avslutning

 • Møtet ble avsluttet med trekning i vinlotteriet.
##################################################### #####################################################