Møtet 22. oktober 2014

Author:
Kristian (Kristiansen)
Published on:
22.10.2014
Abstract:

"Tortur - en forbrytelse mot menneskeheten" - Nora Sveaass, Førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt, UiO

Content:

Velkomst

 • Presidenten ønsket alle 34 medlemmene og foredragsholder velkomne

Gjester

 • Nora Sveaass - Foredragsholder

Merkedager - ingen

Lystennerinnlegg - "Sykdom er noe dritt.." - Per Arild (Mørk)

Klubbsaker

 • Det er 3 uker igjen til Pachauri II - 166 billetter usolgt
 • RYLA - Program for fremtidens ledere.
  • Driftes av Oslo Rotary Klubb i 2014-16
  • Neste program er 19-22.03.15
  • OVRK har ikke fokus på dette programmet, men ta kontakt hvis di har en kandidat.
 • Polio-dagen er 24.10.14
  • I fjor var det registrert 282 nye tilfeller, siste år 222. Det går riktig vei
 • Hjertesukk fra Programkomitéen
  • Snart kommer programmet for våren 2015
  • Sørg for at Eva (Ervik) har riktig telefonnummer etc.

Tigris

 • Bjørn (Hagen)
 • Agnes Beathe (Steen Fosse)

Foredrag - "Tortur - en forbrytelse mot menneskeheten" - Psykologiske konsekvenser og internasjonale tiltak i kampen mot tortur. - Nora Sveaass, Førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt, UiO

 • Foredragsholderen ble introdusert av Britt (Sunde Trondsen)
 • Nora Sveaass arbeidet i mange år som klinisk psykolog med flyktninger, og i særdeleshet mennesker utsatt for tortur.
 • Opptatt av forholdet mellom psykologi og menneskerettigheter og har skrevet og forsket mye i dette tema.
 • To aktuelle forskningsprosjekter:
  • Arbeid med flyktningfamilier som gjenforenes i eksil
  • Rettsoppgjør og erfaringene til mennesker som har overlevd grove menneskerettighetsbrudd og som har sakene sine opp for domstoler, nasjonale eller internasjonale.
 • Leder av Menneskerettighetsutvalget i Norsk Psykologforening
 • Medlem av FNs komite mot tortur fra 2006 - 2013.
 • Nå kandidat til FNs sub-komite for forebygging av tortur.
 • Tortur ikke et lystig tema
 • Hva gjør tortur og hvilke konsekvenser får det (senskader)?
 • Tortur har alltid eksistert - bare de siste 50 årene er det blitt fokusert på
 • 152 land har ratifisert og rapporterer hvert 4. år
 • Norge er kritisert for blant annet langvarig varetektsfengsling
 • Interessant å se at det eneste virkemiddelet vi har, nemlig kritikk, likevel har effekt
 • Skyggerapporter om praksis versus lovverk
 • Lov å drepe, men ikke torturere i krig
 • Etter 9/11 ble det diskutert å kunne sette noen av FN resolusjoner om menneskerettigheter til side, men ikke resolusjonen om tortur.
 • Komitéen skal også undervise
  • Historien om soldaten som ble fortalt "Geneva doesn't count"
 • Psykologiske konsekvenser - referanse til bok
  • Selvhat, Mistillit til seg selv og andre
 • Ikke mange år siden seksuell misbruk av kvinner i krig ble definert som tortur
 • Spørsmål
  • Thomas (Willoch) - Korpulent barneoppdragelse
  • John (Bennet) - Tortur kan vel passe ved visse anledninger?
   • Tortur gir dårlig informasjon
 • Bjørn (Hagen) - Økende bruk av tortur?
  • Mer åpenhet viser mer reelle tall
 • Margrethe (Lied) - Norge er tiltalt for lang varetektsfengsling
 • Agnes Beathe (Steen Fosse) - Straffekonsekvens

Avslutning

 • Trekning i vinlotteriet
 • Takk for i dag og vel møtt neste onsdag
##################################################### #####################################################