Møtet 5. november 2014

Author:
Kirsten (Bugge Thorkildsen)
Published on:
05.11.2014
Abstract:

"Hvorfor har IPCC-rapportene så stor betydning i klimaforskning?" - Gunnar Myhre, Forsker CICERO

Content:

Velkomst

 • Presidenten ønsket velkommen.  Det er  27 medlemmer til stede.

Gjester

 • Tommy Hjort, Ludvika, Sverige
 • Vår foredragsholder Gunnar Myhre, Forsker CICERO  

Merkedager

 • Per Erik (Strømsø)
 • Kristian (Kristiansen) - og neste uke, hvor er vi da? I gamle Logen, da blir det ikke tid til merkedager

Lystennerinnlegg - "Om arbeids- og lønnsforhold.." - Sigurd (Olsvold)

Klubbsaker

 • Det er bare 1uke, eller 7 dager igjen til at lederen av FN’s klimapanel Dr. R. K. Pachauri kommer til klubben vår, 12. november, i Gamle Logen
  • Han vil presentere den 5, hovedrapporten under tittelen ”The Relevance of Science for Climate Policy: IPCC’s 5th Assessment Report.”
  • Det var 142 billetter igjen i går formiddag, noe ledig spredt på 17, 18 og 19 rad, resten langs veggen nede og på galleriet.
 • Jeg hadde gleden av å presentere vårt Rotary YOUNG FRIENDS prosjekt for RI-president, som det eneste prosjektet fra vårt distrikt.
  • G. Huang var på Norgesbesøk mandag 3 november og etter audiens hos HM Kongen om formiddagen hadde han resten av dagen med Rotary i Norge.
  • RYF prosjektet var det eneste fra vårrt distrikt som ble presentert. Erik, Agnes Beathe og jeg hadde jobbet trutt og jevnt, tidlig og sent med presentasjonen som inneholdt også litt om hvordan vi arbeider med videreutviklingen av prosjektet.
  • Vi fikk mange direkte positive tilbakemeldinger for vårt prosjekt.
  • Presentasjonen er tilgjengelig på vår nettside.
 • Medlemskontingenten: Det er flere som ikke har betalt, de kan telles på to hender.
  • Purringer går ut. Ta 4-spørsmålstesten og se hva dere kan gjøre..


Foredrag - "Hvorfor har IPCC-rapportene så stor betydning i klimaforskning?" - Gunnar Myhre, Forsker CICERO

 • IPCCs klimarapporter har stor betydning blant forskere, for oppmerksomheten om klimaendringer i befolkningen og i politiske miljøer.
 • Foredraget tok for seg hele prosessen med planlegging av IPCCs rapporter, prosessen underveis og hvilke diskusjoner som pågår under skrivingen av rapportene.
 • Gunnar Myhre, fra CICERO, har vært med i de siste 3 hovedrapportene til IPCC gjennom en 15 års periode.

Avslutning

 • Møtet ble avsluttet med trekning i vinlotteriet.
 • Neste møte: 12  november
 • Takk: Torill, Bjørn A. & Bjørn S.,  alle fremmøtte gjester og medlemmer
##################################################### #####################################################