Møtet 26. november 2014

Author:
Kristian (Kristiansen)
Published on:
26.11.2014
Abstract:

Internt møte: Valg av styret for Rotary året 2015-16, Yrkesforedrag av Anne (Heimdal) og YF viderutvikling ved Nils (Grøholdt)

Content:

Velkomst

 • Presidenten ønsket velkommen til 25 medlemmer, ingen gjester

Merkedager - ingen

Lystennerinnlegg - "Om grunnloven.." - Erik (H. Jørol)

Klubbsaker

 • Takk til Medlemskomitéen for Høstfest-arrangementet
  • Vi fikk et lite underskudd som kan kompenseres ved deltagelse i neste punkt
 • Boklisten (Søraas bok) - Kontakt Dag (Angelskår)
  • Fredag på Valle Hovin
  • Onsdag på Bislett
 • Pachauri II - foreløpig regnskap er under utarbeidelse

Tigris

 • Agnes Beathe (Steen Fosse)
 • Eivald (Røren)
 • Anne (Torsvik)

Valg av styre for 2015-16

 • Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt

Yrkesforedrag - Anne (Heimdal)

Rotary YOUNG FRIENDS videreutvikling - YF Ressursgruppen ved Nils (Grøholdt)

 • Hva er Rotary YOUNG FRIENDS?
 • Forslag til ny organisering
 • Rapport fremlegges Styret på ekstraordinært styremøte 10. desember 2014

Avslutning

 • Trekning i Vinlotteriet
 • Takk til møteansvarlige for arrangement og Torill for middag
##################################################### #####################################################