Møtet 10. desember 2014

Author:
Agnes Beathe (Steen Fosse)
Published on:
10.12.2014
Abstract:

""Europa, 1990 - 2015" - Terje Johannessen, Røa Rotary Klubb og tidligere Ambassadør

Content:

Velkomst

 • Presidenten ønsket velkommen til 27 medlemmer og gjesten til stede.

Gjester

 • Terje Johannessen, Foredragsholder, Røa RK.

Merkedager

 • Pål (Vincents Pedersen)

Lystennerinnlegg - Shima Sadatian

Klubbsaker

 • Stig Asmussen, Oslo Rotary Klubb, er nominert som Distriktsguvernør i vårt distrikt 2017-18. Stig er utdannet advokat, siviløkonom og autorisert finansanalytiker og har bred bakgrunn i Rotary.
  • I Rotaract var han President i Oslo Rotaract 1984/85 og Landspresident 1986/87.
  • Han ble medlem i Oslo Rotary klubb i 1990, og var President i klubben 2005/2006.
  • Stig har vært engasjert i distriktet vårt, bl.a. som Distriktssekretær i 1993/94.
  • De senere årene har han bl.a. arbeidet med kommunikasjon i Distrikt, Norfo og Sone 16. Han var i 18 år ansvarlig for Georgiastipendet. Stig har mottatt PHF fra Oslo Rotary Klubb og fra NORFO.
 • Det går et Introduksjonsseminar om Rotary 22. og 29. januar 2015. Det gir en god innføring i Rotary historie, bærende prinsipper og hvordan vi er organisert. Absolutt interessant for de som ikke har vært på det før. Ta kontakt med Eva (Ervik).

Foredrag - "Europa, 1990 - 2015" - Terje Johannessen, Røa Rotary klubb og tidligere Ambassadør.

 • Tidligere medlem her hos oss, stadig hjemvendende som gjest, noe vi setter stor pris på.
 • Har også holdt flere foredrag tidligere her, bl a ”Sveitsisk Nøytralitet", og om de 20 årene forut for 2. verdenskrig. Nå dreier det seg om 25 av årene etter krigen, nemlig perioden 1990 – 2015.

Avslutning

 • Trekning i vinlotteriet.
 • Takk til Torill, Haakon, Liv og alle fremmøtte gjester og medlemmer.
 • Vel hjem.
##################################################### #####################################################