Møtet 19. august 2009

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
19.08.2009
Abstract:

"Sør-Afrika. Quo Vadis?" - Ekspedisjonssjef i Utenriksdeparementet, Ove Thorsheim

Content:

Møtestart ved Tor Petter (Gulbrandsen):

 • For første gang skal jeg, som president, styre SRK-møtet. Håper vi får et flott Rotary-år. Jeg har ennå ikke faste start-ord, som mine forgjengere hadde. Det kommer senere! Starter med klubbnytt og informasjon:
 • I dag har vi stabelavløpning på vår nye nettside. Takk til Kommunikasjonskomiteen for flott jobb.
 • Hele høst-programmet ligger på sidene. Takk til Programkomiteen for super innsats.
 • Velkommen tilbake til Per Arild (Mørk), som har med seg ferdigtrykket program.
  • Tusen takk og applaus!
 • I dag har vi vinlotteri – tre flasker vin – kr. 20 pr. lodd. (Lotteriet brakte inn kr. 1640,-)
 • Årboken 2009-2011 – denne gang for både dette og neste Rotary-år – har jeg hentet på posthuset. Den ligger på sekretær-bordet. Alle må ta med seg en bok.
 • Det er styremøte etter dette møtet.
 • Årsmøtet blir 9. september.
 • Britt (Sunde Trondsen): (leder av Fremmøtekomiteen):
  • Vi har lagt ut listen med ”Fremmøteteam” høsten 2009. Der er ført opp hvem som en gang i løpet av høsten skal møte senest kl. 16.15og ha ansvaret for å tilrettelegge før møtet og rydde etter møtet. Ansvaret for nøkler i august har Sigurd (Olsvold), i september Bjørn (Søsveen), i oktober Britt (Sunde Trondsen), i november Gunnar (Svendsen), i desember Haakon (Eriksen). Det er meget viktig at de nøkkelansvarlige får hjelp med tilretteleggingen. Vær tro mot listen. Møt opp. Skaff vikar hvis du ikke kan.

Gjester

 • Inger Bordewick, Athenæum RK
 • Terje Johannessen, Røa RK.
 • Mia Irene Friis Baastad
 • Ove Thorsheim, foredragsholder.

Medlemmer til stede: 35

Merkedager: (siden siste møte i SRK 17. juni):

 • Anne Marie (Hadenius)
 • Lise (Høst)
 • Sigurd (Olsvold)
 • Audun (Bell)
 • Svennik (Høyer)
 • Kirsten (Bugge Thorkildsen)
 • Salih (Sezgin)
 • Valeria (L. Pruett)
 • Per Arild (Mørk)
 • Gernot (Wullstein)

Lystenner:

 • Sigurd (Olsvold) om Holmenkollbakkens rehabilitering. Utgiftene: 40-gangen på 4 år til 1,2 mrd. kroner. Vedder på at det blir 2 mrd. før den er ferdig. Tenner lyset for håpet om at FIS ikke endrer brakkeprofil de nærmeste år.

Ti-gris:

 • Anne (Torsvik): I dag er det World Humanitarian Day, vedtatt av FNs generalforsamling, for å hedre humanitære hjelpearbeidere. Flere enn 700 har mistet livet de siste 10 år. Stoppe opp og minnes katastrofenes ofre.
 • Ragnar (Østrem): I fare for at presidenten ikke liker dette: Møt opp i Ormøya kirke lørdag 21. august kl. 16 for da er det bryllup for vår president Tor Petter!
 • Bjørn (Søsveen) vifter med et grønt kort og sier at det er til den som vil være med på klubbmesterskap i golf i Drøbak golfklubb, lørdag 21. august, fire deltakere.
 • Margrethe (Lied) griper inn: Når vi har en president som gifter seg, det skjer vel ikke så ofte, må jeg få si litt. Hun leste dikt av Haldis Moren Vesaas ”Vi tar alltid heisen” og  av Aslaug Vaa ”Å eiga” før hun overrakte brudgommen en gave fra SRK.

Foredrag:

 • Ekspedisjonssjef i Utenriksdeparementet, Ove Thorsheim, om Sør-Afrika. Quo Vadis? - Knut (Søraas) som hadde invitert Thorsheim, introduserte foredragsholderen.

(Eva)

##################################################### #####################################################