Møtet 12. november 2014

Author:
Tor Petter (Gulbrandsen)
Published on:
12.11.2014
Abstract:

Dette var dagen for vårt store Kllimatoppmøte med dr. Rajendra K. Pachauri i Gamle Logen.

Content:

Stemningen var til å ta og føle på da klubben sammen med våre 7 sponsorer nok en gang arrangerte et profilert møte med lederen av FNs klimapanel, IPCC. Fullsatt sal i Gamle Logen I salen var det mange Rotary-medlemmer, representanter fra sponsorene, og mange interesserte som hadde kjøpt billett til foredraget. Vår president Knut (Søraas) ønsket velkommen. Utenriksminister Børge Brende foretok den offisielle åpningen. Møtet ble profesjonelt ledet av Lise Lyngsnes Randaberg, professor ved NTNU og president i TEKNA. På første benk satt hovedpersonene. Ved siden av kveldens hovedforedragsholder ser vi Eivald (Røren), som er den vi kan takke for å ha muliggjort møtene med dr. Pachauri. Dr. Pachauri hadde et meget viktig budskap å dele med oss. Se presentasjonen som pdf. Tittelen på hans foredrag var "The Relevance of Science for Climate Policy". Dette er den femte hovedrapporten IPCC har utarbeidet. Etter foredraget var det paneldebatt. Deltakere var: Cecilie Mauritzen, forskningsdirektør DNV GL (Veritas) Nina Jensen, generalsekretæas)i WWF-Norge Nils Kristian Nakstad, adm.dir.)i Enova SF Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef)i Statkraft Vår distriktsguvernør, Bjørg Månum Andersson, var også tilstede og hilste på dr. Pachauri. Etter møtet ble dr. Pachauri utnevnt til æasesmedlem av Oslo Vest Rotary Klubb. Se egen nyhetssak om dette. Arrangementet ga et meget bra overskudd, som blir delt likt mellom Rotarys internasjonale hovedprosjekt, Polio Pluss, og klubbens egne prosjekter for fred og forsoning)i verden. Vi takker alle som gjorde dette mulig, først og fremst sponsorene DNV-GL, StormGeo, Enova, SEB, Statkraft a>, Forskningsrådet og Tekna. Vi takker også Kristian Bye fra Bright Products a>, som sponset LED-lamper som gave til de medvirgende. Slike lamper ble også solgt i foyeren, og overskuddet ble donert til arrangementets formål. 

##################################################### #####################################################