Møtet 7. januar 2015

Author:
Kirsten (Bugge Thorkildsen)
Published on:
07.01.2015
Abstract:

Yrkesforedrag av Shima (Sadatian). Dessuten: Historien om Søraas Bok (Boklisten), v/Arne Søraas

Content:

Velkomst

 • Presidenten ønsket velkommen.  Det var 34 stk her i dag.

Gjester

 • Nadja Nordal og Rolf Mikkelsen, Borge RK
 • Arne Søraas - Foredragsholder 2

Merkedager

 • Sjur (Borgen)

Lystennerinnlegg – "Om barns rettssikkerhet.." - Gunnar Svendsen                             

Klubbsaker

 • Programmet er trykket, strålende resultat av høstens arbeid i programkomiteen! Og Per Arild har stått for trykkingen som vanlig, tusen takk til ham for det! Det ligger på bordet ved inngangen. Bruk programmet for alt det er verdt, det ligger førsteklasses reklame for klubben i programmet, og kanskje noen får lyst til å bli medlemmer når de kommer hit på besøk. Del det ut til venner og kjente, og ukjente også for den saks skyld.
 • Boklisten, eller det vi tidligere kalte Søraas Bok: Dag sendte ut en liste over datoer før Jul og ordner køen av frivillige. I alt fire har meldt seg. Vanligvis er Boklisten ganske godt belagt for januarutdelingene, de er ikke så hektiske. I øyeblikket er det noe usikkert hva som trengs, beskjed kommer.
 • Rotary fornyer seg, I: Det er forandringer i opplæringsprogrammet. Distriktsrådet i D2310 vedtok høsten 2014 enstemmig å anbefale at det opprettes et eget Rotaryakademi som får hovedansvaret for all opplæring i distriktet. Forslaget kom fra distriktets opplærings-og kommunikasjonskomite som foreslo å utvide Rotaryskolen til et akademi med bredere opplæringstilbud. Det var videre lagt til grunn at opplegget skulle dekke det som Rotary Leadership Institute (RLI) faglig legger til grunn. Styret i distriktet fulgte umiddelbart opp og vedtok enstemmig opplegget som fikk navnet Rotaryakademiet Distrikt 2310 (RLI).
  • Rundskrivet som kom og utdyper dette ligger på vår nettside. Der vil man kunne se at opplæringstilbudet består av tre moduler:
   • Et introduksjonsseminar
   • Et lederseminar, primært for innkommende presidenter, men man tenker på å utvide det til å omfatte andre med lyst eller behov.
   • Temaseminarer: i alt fem temaer er satt opp. Disse er interessante: Hjemmesider/sosiale media, Medieseminar, TRF/Prosjekter, sekretærer og kasserere, og ett om Rotarys historie.
  • Alt i alt: Ser ut som en veldig bra forbedring med nyttige seminarer.  Datoer er ikke fastsatt enda bortsett fra Introduksjonsseminaret. Det er satt opp to, de går av stabelen 22 og 29 januar. Eva organiserer påmeldingene, alle medlemmene bør ha vært igjennom dette, særlig de sist ankommende. Ta kontakt med Eva.
 • Rotary fornyer seg II: DG Bjørg har satt ned et økonomiutvalg i D2310. Styret for distriktet vedtok 4. desember et mandat som enkelt sagt går ut på at utvalget skal være Distriktsguvernørens  rådgiver   i økonomispørsmål  som berører Rotary distrikt 2310, i hovedsak dreier det seg om systemene rundt budsjettering, regnskap og kostnadsoppfølging gjennom året. Utvalget består av
   • Kasserer i Majorstuen RK   Lasse Birkeland
   • DØ Per D. Jensen
   • DØ for rotary-året 2015-16  Christian Borgen, Bærum Verk RK
   • President i Oslo vest RK Knut Søraas
  • Igjen, og alt i alt: Siden vi var en av klubbene som reiste en del spørsmål rundt regnskap og budsjetteringen på distriktskonferansen i høst, synes jeg også dette er en god utvikling. Det gjorde det også vanskelig å si nei til å ta tak i det og å følge opp. DG Bjørg ser ut til å være i stand til å få gjort noe. Veldig bra!
 • Håndboken, oppdateringen Julen 2014, ligger nå på nettet. Det er to versjoner, den ene viser alle forandringene slik at man ikke behøver å lete seg frem. Den andre er en ”ren” versjon, litt lettere å lese enn der forandringene er.  Start med den hvor forandringene er synlige, så ser dere hva som er nytt.

Tigris

 • Audun (Bell)
 • Håkon (Eriksen Haraldsrud)
 • Eivald (Røren)

Foredraget I - Yrkesforedrag - Shima (Sadatian)

 • Shima kom til klubben vår samtidig med 5 andre nye medlemmer høsten 2013. Shima er klubbens yngste medlem, og som unge mennesker flest er hun svært opptatt og engasjert i mye.
 • Rett før Jul holdt hun et interessant lystennerinnlegg hvor hun bl a snakket og de muligheter liver gir gjennom valg, egne, andres, dører som åpnes, som lukker, eller som må åpnes av en selv. Vi ble enda bedre kjent med deg, Shima!

Foredrag II - Søraas Bok / Boklisten.no - Arne Søraas

Alle har hørt om Søraas Bok, eller Boklisten som navnet er nå. Noen vet også at det finnes en linje i budsjettene våre som heter Søraas Bok. På inntektsiden. Men bare få vet mer om Søraas Bok enn det. Derfor: Boklisten personlig var på møtet, Arne Søraas, fortalte litt om hvordan dette bokfenomenet startet og har utviklet seg.

Neste møte - "Putins Russland - med historien på lasset" - Kjell Dragnes, Aftenposten.

Avslutning

 • Møtet ble avsluttet med trekning i vinlotteriet.
 • Neste møte - "Putins Russland - med historien på lasset" - Kjell Dragnes, Aftenposten.
 • Takk: Torill, Bjørn A. & Bjørn S.  alle fremmøtte gjester og medlemmer
##################################################### #####################################################