Møtet 14. januar 2015

Author:
Kirsten (Bugge Thorkildsen)
Published on:
14.01.2015
Abstract:

"Mot ny kald krig? - Russlands strategi overfor sine nærområder" - Kjell Dragnes, tidligere utenriksredaktør i Aftenposten.

Content:

Velkomst

 • Presidenten ønsket velkommen. Det er 39 medlemmer til stede her i dag.

Gjester

 • Tommy Hjort, Ludvika RK
 • Inger Bordewick, Akersborg RK
 • Terje Johannessen, Røa RK
 • Rolf Mikkelsen, Borge RK
 • Napia Nordal, Borge RK
 • Sverre Søraas

Merkedager - Ingen

Lystennerinnlegg – "Om ytringsfrihet.." - Knut (Søraas)

Klubbsaker

 • Boklisten, eller det vi tidligere kalte Søraas Bok: Vi får jobb mandag 19. januar, på privatistskolene Sonans og Akademiet. Dag, Morten og undertegnende stiller. Gisle har allerede gjort en innsats 12 januar. De øvrige dagene som vi nevnte i utsendelsen i desember viser det seg at det ikke er behov for oss. Budsjettmessig ligger vi nå omtrent der vi skal på denne inntektsposten.
 • Oslo RK: Arrangerer en heldags lederkonferanse under navnet På rett spor, 10. mars 2015. Det handler om verdiforankret bedriftskultur og samfunnsansvar, korrupsjon vil bli behørig belyst. De ønsker å skape en arena for å dele, diskutere og hente inspirasjon til videreutvikling av kultur og verdier i din virksomhet. Programmet ser veldig interessant ut, en lenke til konferansen ligger på vår nettside. Åpent for alle også ikke-rotarianere, 10. mars på Bristol hotell i Oslo, kl
 • Håndboken, oppdateringen Julen 2014, ligger nå på nettet.

Tigris

 • Anne (Torsvik)

Foredrag - "Mot ny kald krig? - Russlands strategi overfor sine nærområder" - Kjell Dragnes, tidligere utenriksredaktør i Aftenposten.

Neste møte - "Født sånn eller blitt sånn?" - Professor Dag Hessen

Avslutning

 • Møtet ble avsluttet med trekning i vinlotteriet.
 • Takk til Torill, Dag og Petter
##################################################### #####################################################