Møtet 21. januar 2015

Author:
Kirsten (Bugge Thorkildsen)
Published on:
21.01.2015
Abstract:

"Født sånn eller blitt sånn - finnes den fødte leder?" - Dag O. Hessen, University of Oslo, Dept. Biosciences, Center of Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES)

Content:

Velkomst

 • Presidenten ønsket velkommen.  Det var  28 medlemmer tilstede.

Gjester

 • Grete Nickelsen
 • Fredrich Østrem
 • Inger Bordewick, Akersborg RK

Merkedager: - Ingen

Lystennerinnlegg – "Om norske Nobelpriser.." - Bjørn (Søsveen)

Klubbsaker

 • Boklisten, eller det vi tidligere kalte Søraas Bok: Totalt 23 timer nedla Gisle, Morten’, Dag og undertegnende, fint tilskudd til kassen, Britt er lynrask med å sende faktura. Nye muligheter venter til våren
 • RYLA: Ikke et prioritert område for oss i år, men etter å ha mottatt flere oppfordringer fra Distriktet om å nominere Ryla-deltagere kunne vi ikke la være å videresende en slik til alle medlemmene. Den 8. januar sendte derfor Eva mail til alle og inviterte til å finne frem til verdige kandidater for Styrets avgjørelse. En verdig kandidat ble nominert, styret fant ham godt kvalifisert og han er nå meldt på Ryla som går 20 – 22 mars i år. Det koster oss 5000 kr. Deltagerens navn er Henrik Røren Hvistendahl, barnebarn av Eivald. For ordens skyld: Eivald var selvfølgelig inhabil i styrets behandling av søknaden og deltok ikke i behandlingen av den på styremøtet 14. januar.
 • Oslo RK: Arrangerer en heldags lederkonferanse under navnet På rett spor, 10. mars 2015. Det handler om verdiforankret bedriftskultur og samfunnsansvar, korrupsjon vil bli behørig belyst. De ønsker å skape en arena for å dele, diskutere og hente inspirasjon til videreutvikling av kultur og verdier i din virksomhet. Programmet ser veldig interessant ut, mail med lenke til siden osv har blitt sendt til alle og er også lett å finne på Oslo RK sin hjemmeside. Åpent for alle også ikke-rotarianere, 10. mars på Bristol hotell i Oslo.
 • Fremmøte, møtedeltagelse og middagsregistrering: For å gjøre det lettere for den som sitter i mottagelsen der ute, og den som skal få kasse og statistikker til å stemme etterpå: Vennligst vær nøye med at du blir registrert, middag blir krysset av for dersom dere skal ha det, og at den blir betalt. Har du ikke kontanter? Lån heller av en i klubben enn av kassa. Kassakreditt gives kun til 80-årige der er i følge med sine foreldre!
 • Kasserer Britt har meddelt at nå har vi fått inn det siste sponsorbidraget for Pachauriarrangementet. Regnskapet kan da bekreftes å være godt positivt og styret besluttet i sitt møre forrige onsdag å bevilge 180.000 kr av overskuddet til End Polio Now. Etter sigende er det et system for at Bill og Melinda Gates Foundation vil kunne matche med det dobbelte. Hvis vi får til det, blir det til sammen 540.000 NOK til End Polio Now. Det må være verdt innsatsen!
  • En takk går ikke minst til dagens foredragsholder, Dag Hessen, som velvilligst formidlet budskapet om Pachauriarrangementet den 12 november til sine studenter og andre

Tigris

Foredrag - "Født sånn eller blitt sånn - finnes den fødte leder?" - Dag O. Hessen, University of Oslo, Dept. Biosciences, Center of Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES)

 • Professor Dag Hessen ble kort introdusert av Ragnar (Østrem)
 • Se ellers utførlig omtale på Wikipedia
 • Spørsmål
  • Jon (Bennet) - Kan vilje påvirke genene?
   • for 10 år siden ville spørsmålet vært mottatt med overbærende latter, men ja nå vet vi det.  Ved trening kan en utvikle intelligens.
  • Eivald (Røren) - Jeg har lagt merke til at det er flest jenter/kvinner på akademiske studier.
   • jeg tro gutter/menn har lettere for å bli distrahert med for eksempel dataspill 

Neste møte:  21. januar "IS-krigen i Syria, Irak mv.." - Seniorforsker NUPI, Sverre Lodgaard

Avslutning

 • Møtet ble avsluttet med trekning i vinlotteriet.
 • Takk til Torill, Dag og Petter.
##################################################### #####################################################