Møtet 28. januar 2015

Author:
Kirsten (Bugge Thorkildsen)
Published on:
28.01.2015
Abstract:

"IS-krigen i Syria, Irak mv.." - Seniorforsker NUPI, Sverre Lodgaard

Content:

Velkomst

 • Presidenten ønsket velkommen. Det er 32 medlemmer til stede her i dag.

Gjester

 • Terje Johannesen, Røa RK
 • Ole Opsahl, Nordstrand RK
 • Günter Hotzke, Nordstrand RK

Merkedager:

Shima (Sadatian)

Lystennerinnlegg – "Om håp.." - Kirsten (Bugge Thorkildsen)

Har du lyst til å bidra på "Hjerte til hjerte" aksjonen gå inn på denne linken

Klubbsaker

 • Oslo International RK inviterer til fundraising event by food mandag 26 februar, på Schafteløkken. Internasjonal mat sammen med unge internasjonale mennesker (15 forskjellige nasjoner, inkludert Norge). Flott kombinasjon! Inntektene går til studiepenger til 5 studenter på akademisk nivå i Bangladesh. Det står mer om dette i brosjyren som fulgte mailen Eva sendte ut mandag, og på nettsiden til Oslo International RK.
 • Oslo RK: Arrangerer en heldags lederkonferanse under navnet På rett spor, 10. mars 2015. Det handler om verdiforankret bedriftskultur og samfunnsansvar, korrupsjon vil bli behørig belyst. De ønsker å skape en arena for å dele, diskutere og hente inspirasjon til videreutvikling av kultur og verdier i din virksomhet. Programmet ser veldig interessant ut, mail med lenke til siden osv har blitt sendt til alle og er også lett å finne på Oslo RK sin hjemmeside. Åpent for alle også ikke-rotarianere, 10. mars på Bristol hotell i Oslo.
 • Programkomiteen: Hildegunn har som de fleste vet mange jern i ilden og er stadig på farten. Dette tiltar, og hun har derfor dessverre meddelt at hun må måtte trekke seg som leder av programkomiteen. Det beklager vi sterkt, vi har hatt en veldig fin rekke av foredragsserier de siste årene, gode foredrag har blitt et slags varemerke for klubben. Men det er jo slik i Rotary, vi roterer jobbene. Denne gang overtar en av våre yngre krefter, vi er veldig glad for at Arne Corneliussen tar over med nær umiddelbar virkning. Overleveringen starter allerede etter dagen klubbmøte. Høstens program blir derfor til under hans ledelse. Styret og Komitemedlemmene ble informert om dette i løpet av helgen og tidlig denne uken, nå vet alle det. Hildegunn: Tusen takk fra alle for det kjempegode arbeidet du har gjort ved å lede programkomiteen!
 • Kontingenten: Britt har sendt ut påminnelse om at kontingenten må betales for våren. La oss unngå at hun skal bruke unødvendig tid på purringer, Britt har viktigere saker å gjøre, betal med en gang eller ta kontakt med henne hvis det er noe galt.
 • Guvernørens månedsbrev: Kom nettopp ut, Eva har videresendt og Kristian legger det på nettsiden. Det er en del interessant informasjon og ideer der, så, ta en kikk igjennom det er mitt råd.
 • Neste møte: Jeg er på ferie med nedoverski på bena hele neste uke. Kasserer Britt vil derfor fungere som min stedfortreder i denne perioden, inkludert å lede neste møte.

Tigris

 • Anne Marie (Hadenius)
 • Anne (Heimdal)

Foredrag - "IS-krigen i Syria, Irak mv.." - Seniorforsker NUPI, Sverre Lodgaard

 • Sverre Lodgaard (født 6. april 1945) er norsk statsviter som har hatt flere ledende stillinger innen statlige og ikke-statlige organisasjoner, blant annet i NUPI.
 • Lodgaard har freds-, utenriks- og sikkerhetspolitikk som sitt spesialområde, men har også vært opptatt av U-landsproblematikk.
 • Siden millenniumskiftet har han særlig vært opptatt av den økende spenningen mellom Iran, USA og Israel.
 • Han ga oss større innsikt i IS-krigen i Syria, Irak m.v.

Avslutning

 • Møtet ble avsluttet med trekning i vinlotteriet.
 • Neste møte: 4. februar - "Å lede Bioteknologirådet" med Kristin Halvorsen, leder i Bioteknologirådet
 • Takk: Torill, Haakon og Harry.
##################################################### #####################################################