Møtet 4. februar 2015

Author:
Margrethe (Lied)
Published on:
04.02.2015
Abstract:

"Kinas utvikling – kinesiske sætrekk eller imitering fra Vesten?" - Professor Tom Christensen, UiO

Content:

Velkomst

 • Settepresident Britt (H. Sunde Trondsen) ønsket velkommen, og takket blant andre møteansvarlige; Haakon (Haraldsrud Eriksen) og Per Gustav (Lindeberg),   

Gjester

 • Inger Bordewick

Merkedager:

 • Agnes Beathe (Steen Fosse)
 • Haakon (Haraldsrud Eriksen)

 

Lystennerinnlegg - "Om Anne T.." - Anne (Torsvik)

 • Anne holdt et lite egoforedrag, og etterlyste flere av den typen i klubben. Det er mange, både nye og eldre medlemmer, som vet lite om hva vi arbeider med eller har arbeidet med. Lystennerinnlegget kan du lese her.

Tigris

 • Finn ((Bjerke)
 • Svennik (Høyer)
 • Liv (Heen Lied)
 • Harry (Rødner)

Klubbsaker - Ingen

Foredrag - "Kinas utvikling – kinesiske sætrekk eller imitering fra Vesten?" - Professor Tom Christensen, UiO

 • Hildegunn (Bomnes) introduserte kveldens foredragsholder, professor ved Universitetet i Oslo, Tom Christensen. Han hadde, på svært kort varsel, steppet inn for Kristin Halvorsen. Hun kommer til klubben 18. februar for å snakke om ”Å lede Bioteknologirådet”.
 • Tom Christensen er professor i offentlig politikk og administrasjon ved Universitetet i Oslo. Han har vært i Kina 80-90 ganger i løpet av de siste 20 årene, og underviser også der.
 • Christensen slo fast at Kina stoler på seg selv, og er et sterkt land. Samtidig er Kina ”et land i verden”. Det blir påvirket av andre og er integrert med andre. Kina lærer på godt og vondt av Vesten på flere måter:
  • Kina imiterer fra Vesten. Et eksempel kan være såkalte ”servicetorg”.
  • Kina imiterer en bred ide og fyller den med typisk kinesisk innhold. Et eksempel på dette er statlige selskaper. Men, kinesiske, statlige, selskaper er ikke helt sammenlignbare med norske, statlige, selskaper. Ofte skjer det at kineserne tror de imiterer en suksess, men så skjer det på en skjev og delvis misforstått måte.
  • Privatisering i Kina er et eksempel på at kineserne imiterer på en litt misforstått måte. Eksemplene kan hentes fra sykehussektoren og utdanningssystemet. Boligpolitikken er et tredje eksempel. Markedet har rådd, og resultatet ble korrupsjon og tomme boliger. Nå må det bygges 10 millioner nye sosialboliger.
 • Christensen påpekte at det har skjedd veldig mye i Kina de senere årene, og fortsatt skjer det en veldig utvikling både internt i Kina og det at Kina gjør seg gjeldende utenlands, for eksempel i Afrika. Likevel, vestlige reformer som importeres eller imiteres i Kina, blir sjelden iverksatt fullt og helt.
 • Spørsmål ved, blant andre, John (C. Bennett), Erik (H. Jørol), Eva (Fosse)

 Avslutning

 • Møtet ble, som sedvanlig, avsluttet med vinlotteri.
##################################################### #####################################################