Møtet 18. februar 2015

Author:
Agnes Beathe (Steen Fosse)
Published on:
18.02.2015
Abstract:

"Å lede Bioteknologirådet" ved Bioteknologirådets leder Kristin Halvorsen

Content:

Velkomst

 • Settepresident Tor Petter (Gulbrandsen) ønsket velkommen.

Møteansvarlig:

 • Gunnar (Svendsen) og Nils (Grøholt)

Gjester

 • Foredragsholder Kristin Halvorsen og Tor Petters kone Beate

Merkedager:

 • Svein Erik (Brodal)
 • Tor Petter (Gulbransen), settepresidenten ønsket seg selv gratulerer med dagen på selve dagen

Lystennerinnlegg - "Om førkrigsgenerasjonen.." –  Ragnar (Østrem)

 • Det var en gang en telefon. Et lystennerinnlegg om en tid da nøysomhet var årsaken til at vi pantet flasker, gikk og tok bussen og ikke klimahensynene. Ragnar tente lyset for borgere i fortidsgenerasjonen og ønsker lykke til for det har de bruk for.

Tigris

 • Lise (Høst) som ba om hjelp til møteansvar 29. mars. Anne (Torsvik) tok ballen
 • Agnes Beathe (Steen Fosse)

Klubbsaker

 • Video fra Pachauris foredrag 12. november er lagt ut på klubbens sider og hos distriktet. Videoen er laget av Tor Petter (Gulbrandsen). (Dette sa han ikke på møtet)
 • Vestheim RK har Intercity møte 24. februar om klimaspørsmålet. Møtet er på Holdbergsplass kl. 17.00
 • 10. mars er det konsert med HMKG musikkorps i Bærum Kulturhus og overskuddet går til Poliopluss. Kolsås Rotaryklubb er arrangør
 • 16. mars er det arrangement i Lommedalen kirke hvor inntekten går til barn med lese- og skrivevansker
 • Neste møte med alle ha med seg godt med penger. Det blir bokarrangement (boktombola) i regi av Anette (Bjerve). Anette og Kirsten (Bugge Thorkildsen) skal sykle Oslo-paris for barenekreftsaken og inntekten går til saken.

Foredrag - "Å lede Bioteknologirådet» av bioteknologirådets leder Kristin Halvorsen

 • Hildegunn (Bomnes) introduserte kveldens foredragsholder, Kristin Halvorsen som til daglig leder av Cicero, leder av Bioteknologirådet og tidligere 24 år i rikspolitikken.
 • Kristin Halvorsen er utnevnt av Solberg regjeringen, noe hun mente var raust og spennende.
 • Bioteknologirådet diskuterer mange vanskelige spørsmål knyttet til:
  • Genetikk
  • Naturvitenskapelig forskning
  • Barnløshet

Rådet gir regjeringen råd vedr. Bioteknologiloven. Rådet har takhøyde og en kultur som gir rom for meningsutveksling, åpen dialog og rom for å endre standpunkt. Alle må stemme og kan ikke stemme blankt. Alle standpunkter må begrunnes – hva man har lagt vekt på skal fremkomme.

Kristin la frem flere dilemmaer knyttet til gentesting og barnløshet. Hun inviterte til å komme med meninger og synspunkter som hun kunne ta med seg tilbake.

I forbindelse med temaet gentesting berørte hun poenger som retten til å ikke vite, retten til å samtykke, personvern da DNA er unikt for hver enkelt av oss, kommersielle tilbud vs hva som tilbys av det offentlige.

I tilknytning til temaet barnløshet tok hun blant annet opp temaer knyttet til barns rettigheter, risikoer og konsekvenser ved ulik benadling og donasjon.

Det var mange spørsmål, innlegg og også personlige erfaringer fra klubbens medlemmer. Kristin Halvorsen påpekte at mange av temaene er sensitive og at det ofte er tilhørere med egne erfaringer. Det er derfor viktig å snakke om temaene med respekt og forståelse for at ulike erfaringer kan påvirke de synspunkter vi har. Hun oppfordret oss til å tenke over dette når vi prater med andre om foredraget i dag.

Meninger om temaene som ble berørt er forskjellig også på tvers av politiske skillelinjer.

Avslutningsvis sa Kristin Halvorsen at vi som mennesker ofte er engstelige for ikke å kunne planlegge, men at ikke alt kan planlegges. Mulighet for å planlegge gjør noe med holdningen til livet. Det er en verdi i seg selv at livet håndteres som det kommer, men at alt kan se annerledes ut når man er i en risiko gruppe.

Avslutning

 • Møtet ble, som sedvanlig, avsluttet med vinlotteri, alle lodd var blå M og ble vunnet av samme bord.

 

##################################################### #####################################################