Møtet 20. august 2014

Author:
Agnes Beathe (Steen Fosse)
Published on:
20.08.2014
Abstract:

"Skotsk selvstendighet? hva betyr det for UK og for oss" - Sigurd Wisløft

Content:

Velkomst

 • Presidenten ønsket velkommen.

 Gjester

 • Inger Bordewick, Akersborg Rotary

 • Terje Johannesen, Røa

Merkedager - Ingen merkedager ble markert

Lystennerinnlegg - "Ta vare på hver dag du får.."– Lise (Høst)

 • Lise fortalte om Frognerparken og Gustav Vigeland, om å bli gammel. Har lenge hatt livsmottoet. «Du får ikke mer moro enn du lager deg selv», men har nå byttet til «Ta vare på hver dag du får». Lise tente lyset for dagen i dag.

Klubbsaker

 • Det jobbes med SWOT-analyse for Young Friends. Ferdigstilles til neste styremøte som er til uken. Møte i dag.
 • Søraas bok, 8 stykker fra klubben. Bra oppmøte. Neste mandag fra Sonans Privatist skole, hele dagen når man vil. Vi er bare tre og trenger flere.
 • Vi er invitert til idedugnad for Schafteløkken – to til tre deltakere fra klubben. De som vil kontakter være kontakter Britt. Møtet er 9. september kl. 18.00-20.00.

Tirgris

 • Eva (Fosse) fortalte om bilturen hun og husbond Pelle hadde til det skotske høyland. Der har de fått en fot land hver der av sitt yngste barnebarn og derved blitt Lady Eva og Lord Pelle.

Foredrag - "Skotsk selvstendighet? hva betyr det for UK og for oss" - Sigurd (Wisløff)

 • Foredragsholder klubbens egen Sigurd Wisløff som er gift skotsk og har studert der
 • Stand in for Ambassadør Sarah Gillett
 • Kort innføring i Skottlands historie og Skottlands relasjon til Storbritannia
 • Skottland har vært i union med England siden 1707, etter en avtale mange skotter beskriver som det rene tvangsekteskap.
 • Historisk sett har forholdet mellom skotter og briter vært preget av gjensidig mistro og de to landene har en historie med blodige konflikter og slag, hovedsakelig mellom år 1296 og 1357
 • Som eksempler på ulikhet mellom Storbritannia og Skottland trakk frem forhold som forordning, region, språk og lovverk.
 • Sigurd belyste på en informativ måte hvilke utfordringer Skottland står ovenfor hvis det blir flertall for å trekke seg ut av UK og trakk frem blant annet forholdet til EU,valuta og kongehuset.
 • For eller i mot å trekke Skottland ut av UK er et spørsmål om å følge hjerte eller hjerne påpekte Sigurd.

Avslutning
• Møtet ble avsluttet med trekning i vinlotteriet.

##################################################### #####################################################