Møtet 4. mars 2015

Author:
Anette (Bjerve)
Published on:
04.03.2015
Abstract:

"Høy puls for en god sak" - Helle Aanesen, Daglig leder i Aktiv Mot Kreft.

Content:

Velkommen

Presdinten ønsket velkommen til de 26 medlemmer samt gjester til stede.

Gjester

 • Helle Aanesen, Foredragsholder

Merkedager - Ingen

Lystennerinnlegg - "Om et attraktivt ferieland.." - Gunnel (Berdal Wullstein)

Klubbsaker

 • President Elect Per Erik er alvorlig syk. Vi må regne med at det vil gå en stund uten at han er i stand til å delta i klubben.
 • Sjur (Borgen) er kommet hjem.
 • Kunne du tenke deg å bli NORFO Handicamp ambassadør?
 • Invitasjon til Majorstua RK sin årlige golfturnering. Den går av stabelen 4. juni hos Bærum golfklubb. Middag om kvelden på Oslo Militære Samfunn. Golf uten middag, middag uten golf, eller golf med middag.
 • Turkameratene ber om at flere av klubbens medlemmer stiller opp for å besøke og gå tur med beboerne på Frognerhjemmet. Ikke alltid er det nødvendig med tur heller, bare en hyggelig samtale gjør godt. Det oster så lite, tar lite tid, og gjør en stor forskjell.
 • Oslo RK: Arrangerer en litt lang halvdags lederkonferanse under navnet På Rett Spor, 10. mars 2015. Det handler om verdiforankret bedriftskultur og samfunnsansvar, korrupsjon vil bli behørig belyst. De ønsker å skape en arena for å dele, diskutere og hente inspirasjon til videreutvikling av kultur og verdier i din virksomhet.

Tigris

 • Eivald (Røren)
 • Agnes Beate (Steen Fosse)
 • Eva (Ervik)
 • Tor Petter (Gulbrandsen)

Foredrag - "Høy puls for en god sak" - Helle Aanesen, Aktiv mot kreft

 • Aktiv mot kreft ble etablert av Grete Waitz og Helle Aanesen i november 2007. 
 • Idé og inspirasjon ble hentet fra USA hvor kulturen er sterk for å kombinere idrettsarrangement med støtte til veldedige formål. Denne tradisjonen har ikke vært sterk i Norge. Aktiv mot kreft ønsket derfor å gi et stadig økende antall deltakere i idrettsarrangement en mulighet til å bidra til en god sak, samtidig som de selv bedrer egen god helse.
 • Siden starten har stiftelsen fokusert på arbeidet med å få inn fysisk aktivitet som en del av kreftbehandlingen. Stiftelsen genererer inntekter ved hjelp av fysisk aktivitet for friske mennesker og bruker dem på fysisk aktivitet for kreftsyke.
 • I løpet av perioden 2008-2013 har stiftelsen bidratt med ca. 75 millioner kroner til formålene.
 • Spørsmål
  • Morten (Bjerkan) - hvor stort er "pusterommet" på Ringerikesykehus? 150 m²
  • Liv Heen (Lied) - Samarbeider Aktiv mot kreft med vanlig treningssentre? Nei
  • Agnes Beate (Steen Fosse) - Motivere Aktiv mot kreft pasienter med f. eks. depresjon som følge av kreft? Nei dette er sykehusets ansvar, men det gjennomføres en samtale på "pusterommet"
  • Eivald (Røren) innspill, dette bør da Rotary støtte!

Avslutning

 • Trekning i vinlotteriet
 • Neste møte: "Krise for demokratiet som styringsform?" Professor Øyvind Østerud
 • Takk: Torill, Nils og Gunnar
##################################################### #####################################################