Eivind (Bordewick) 1933-2015

Author:
Eivald (M. Q. Røren)
Published on:
18.03.2015
Abstract:

Vårt klubbmedlem Eivind (Bordewick) la ned vandringsstaven om ettermiddagen den 16. mars, 81 år gammel.

Content:

Han sovnet fredelig inn etter å ha hatt sviktende helse de siste 10 måneder. Han etterlater seg to barn og barnebarn fra første ekteskap, og sin nåværende hustru Inger.

Eivind vokste opp i Bjørnveien og gikk på Slemdal skole. Han ble sivilingeniør (maskin) på University of Durham, UK. Eivind hadde en allsidig yrkesaktiv karriere hvor han fikk utløp for sine tekniske og innovative interesser, herunder mange år i Norsk Hydro og ABB.

Han ble medlem av Skøyen Rotary Klubb i 1988. Hans fadder var Olav Krosby. Han var leder for flere av klubbens komiteer, og var sentral i opprettelsen av Skøyen Rotary Bulletin. I 1998-1999 var han sekretær i Distrikt 2310 under Guvernør Johan G. Lorange. Eivind var president i 2001-2002. I 2007-2008 var han kasserer. I den seneste tid var han medlem av Programkomiteen. Eivind ble Paul Harris Fellow i 2013.

Eivind var en flittig gjest på klubbens møter, ofte sammen med sin hustru Inger. Til det siste fulgte han ivrig med på det som skjedde, og var opptatt av klubbens ve og vel. Eivind var min fadder.

Eivind var ikke bare Rotarianer. Han var også frimurer. Inntil for noen få år siden var han medlem av Hallberg-Rassy Klubben, også som styreleder. Sjølivet sto hans hjerte nær. Han hadde glede av tennis inntil i fjor sommer. En annen pasjon var bridge som brakte ham og hans venner de største gleder.

Eivind var den sanne venn. Alltid generøs og beredt til å hjelpe, på sin lune og joviale måte. Hans sterke sosiale engasjement var noe han delte med sin hustru Inger, herunder også en uforlignelig gjestfrihet i forbindelse med uttallige glade sommerfester på Blommenholm.

”Alt liv er et hastig goddag og farvel”, minner Einar Skjæråsen oss om i sitt dikt Om den gode armen. Vår tid sammen kommer ikke tilbake, men minnene lever.

Våre tanker går idag til Inger. Vi takker Eivind for hans virke gjennom 27 år for Rotary, og lyser fred over hans minne.

Eivald M. Q. Røren
18. mars 2015

##################################################### #####################################################