Møtet 8. april 2015

Author:
Kristian (Kristiansen)
Published on:
08.04.2015
Abstract:

"Rotary YOUNG FRIENDS prosjektet: Hvor er vi, hvor går vi?" - Nils (E. Grøholdt)

Content:

Velkomst

 • Presidenten ønsket 26 medlemmer til stede, ingen gjester.

Merkedager

 • Britt Helene (Trondsen) 3. april
 • Bjørn (Hagen) 6. april
 • Thomas (Willoch) 10. april
 • Ursula-Georgine Småland (Goth) 12. april

Lystennerinnlegg - "Om aktiv alderdom.." - Morten (Bjerkan)

Klubbsaker

 • Oppdatering om Per Eriks situasjon.
 • Oppdatering av Håndboken: Eier av denne er Dag (Angelsgård). Det går ut, eller har gått ut, en befaling fra Eier Dag til alle som har ansvar beskrevet i Håndboken, om at alle forslag til endringer og forbedringer må sendes til Dag. Håndboken er jo nettopp en - Håndbok. Den beskriver hvem som har ansvar for hva, hva vi gjør, og hvordan vi gjør det. Neste års styre og komiteledere vil ha stor nytte at dette er så riktig og enkelt beskrevet som mulig, Det vil spare tid for oss alle. Den skal være ferdig oppdatert og styregodkjent innen utgående og innkommende administrasjon møtes til den praktiske overleveringen i 10. juni. Derfor må vi begynne nå. Dag setter noen deadliner, vennligst møt dem.
 • PHF-komiteen: Som kjent har vi en egen komite som har til oppgave å nominere inntil tre PHF-kandidater for endelig beslutning av Presidenten, herunder motta og behandle begrunnede forslag fra klubbens medlemmer. Utmerkelsen gis til en person som i sitt virke (i eller utenfor Rotary) bidrar/har bidratt til at Rotarys verdigrunnlag og hovedmål "Service above self" virkeliggjøres. Så: herved en oppfordring til alle medlemmer som har en verdig kandidat i tankene om å kontakte PHF-komiteen direkte, leder Morten (Bjerkan), Eva (Fosse) eller Bjørn (Søsveen). Håndbokens vedlegg 2, som finnes på s 23, har ytterligere detaljer om akkurat dette.
 • Gimle RK: Etter 65 år på KNA-hotellet har Gimle Rotary valgt å flytte sine ukentlige onsdagsmøter til bedre egnete møtelokaler i Tempelriddernes Hus, adresse Parkveien 41a, mellom Statens representasjonsbolig og Israels ambassade. Første ordinære møte i de nye lokalene avholdes allerede i dag onsdag 8.4. Klokkeslettet er uforandret 11:45-13:00.

Tigris

 • Kristian (Kristiansen)
 • Eivald (Røren)
 • Liv (Lied)

Foredrag - "Rotary YOUNG FRIENDS prosjektet: Hvor er vi, hvor går vi?" - Nils (E. Grøholdt)

 • Siden i høst har prosjektgruppen arbeidet intenst med videreutviklingen av prosjektet slik som besluttet.
 • Presentasjonen ga medlemmene en god innsikt i prosjektet, hva vi har oppnådd og om videre muligheter og utfordringer.
 • Diverse spørsmål og konstruktive kommentarer fulgte foredraget.

Avslutning

 • Neste møte: "Kan antikk musikk fornyes" ved Direktør Ingrid Røynesdal, Oslofilharmonien
 • Takk til Torills stedfortreder, Bent / Per Arild
##################################################### #####################################################