Møtet 22. april 2015

Author:
Kristian (Kristiansen)
Published on:
22.04.2015
Abstract:

Rapport fra RYLA - Henrik Røren Hvistendahl, Klubbens Planer og Mål - Anne (Heimdal)

Content:

Velkomst

 • Presidenten ønsket medlemmer og gjester velkommen

Fremmøte - 33 medlemmer til stede.

Gjester

 • Pernille Klem
 • Helle Røren
 • Henrik Røren Hvistendahl

Merkedager

 • 21. april - Anette (Bjerve)
 • 22. april - Gisle (Hollekim)
 • 24. april - Morten (Bjerkan)
 • 26. april - Harry (Rødner)

Lystennerinnlegg - "Om samhold.." Arne (Corneliussen)

Klubbsaker

 • Minner om Oppdatering av Håndboken: Eier av denne er Dag. Det går ut, eller har gått ut, en befaling fra Eier Dag til alle som har ansvar beskrevet i hht Håndboken, om at alle forslag til endringer og forbedringer må sendes til Dag. Håndboken, er jo nettopp en Håndbok. Den beskriver hvem som har ansvar for hva, hva vi gjør, og hvordan vi gjør det. Neste års styre og komiteledere vil ha stor nytte at dette er så riktig og enkelt beskrevet som mulig, Det vil spare tid for oss alle. Den skal være ferdig oppdatert og styregodkjent innen utgående og innkommende administrasjon møtes til den praktiske overleveringen i juni. Derfor må vi begynne nå. Dag setter noen deadliner, vennligst møt dem.

Tigris

 • Melding fra Finn (Bjerke) - Han møtet vårt tidligere medlem Bjørn Andreassen forleden. Over en kopp kaffe fortalte Bjørn at i dag skulle hele «Øsfold Rotary» på fjorden med Christian Radic. Finn hadde ikke anledning til å være her i dag, men skulle overbringe mange hilsener til oss fra Bjørn,

Foredrag

 • For første gang på lenge sponset klubben en RYLA deltager. Vår deltager unge herr Henrik Røren Hvistendahl delte sine RYLA-opplevelser med oss.
 • Innkommende president Anne (Heimdal) presenterte klubbens planer og mål for neste rotaryår og et grovbudsjett. Dessuten har Anne jobbet med å sette sammen styret for 2015-16. Siden Per Erik (Strømsø) frafalt som innkommende president dette året, tok Anne den posisjonen. Men, vi må ha en ny innkommende president for neste år. Vi har funnet en glimrende kandidat, Bjørn Hagen, men han må velges. Dessuten har vi nevnt tidligere at med så mange nye i styret, er det fint at Eva (Ervik) og Britt (Sunde Trondsen) fortsetter som styremedlemmer. Men formelt må medlemmene også stemme inn de to. Dette er for så vidt kjent allerede for mange av medlemmene. Men Anne vil vise en samlet oppstilling av hele styret slik det anbefales av en enstemmig valgkomite. Avstemningen, eller valget, vil skje på klubbmøtet neste onsdag, dvs 29. april.
 • Situasjonen rundt det styret som ble valgt i fjor høst har vært ganske unormal gjennom frafallet av Per Erik. Perioden fra nå til valget nå er 7 dager. Det er litt kortere enn vedtektenes 10 dager, Informasjonen har jo vært tilgjengelig i lengre tid, men altså ikke formelt fremstillet på en helhet før i dag men situasjonen har jo vært litt unormal og vi ber derfor om forståelse for at vi gjør det på denne måten

Avslutning

 • Trekning i vinlotteriet
 • Neste møte - "Kvinner og Islam" av Professor Unni Wikan
 • Takk til Torill, Bent og Lise.
##################################################### #####################################################