Møtet 6. mai 2015

Author:
Anette (Bjerve)
Published on:
06.05.2015
Abstract:

"Verdien av annerledeshet" - Ervin Kohn, nestleder Antirasistisk senter

Content:

Velkommen

 • 32 medlemmer til stede.

Gjester

 • Ervin Kohn, Foredragsholder
 • Torleif Hauge, Nordstrand RK
 • Inger Bordewick, Akersborg RK
 • Beate Wilhelmsen

Merkedager

 • Finn (Bjerke) - 9. mai
 • John (Bennett) - 10. mai.

Lystennerinnlegg - "Om tillit.." - Eva (Ervik)

Klubbsaker

 • Torleif Hauge har søkt om overgang fra Nordstrand til Oslo Vest RK. Vi har mottatt den informasjonen som Retningslinjene foreskriver og funnet at alt det formelle er i orden for en overgang og ønsker Torleif velkommen til vår klubb. Han vil få anledning til å presentere seg selv nærmere på møtet 27. mai.
 • Minner igjen om Oppdatering av Håndboken: Alle komitelederne har et ansvar for å oppdatere sine respektive deler. Ikke vent til dere for direkte telefon fra Dag, det er deres jobb, ikke hans, å foreslå og å formulere forbedringene.
 • Polio Pluss: Torsdag 7. mai, på møtet til Oslo RK, overrekker vi vår donasjon, kr. 180.000 til PolioPlus. Innkommende RI-president KR Ravindran er da i Norge på privat besøk, men er samtidig foredragsholder på Oslo RK sitt møte torsdag 7. mai. På dette møtet vil Eivald og jeg, sammen med DG Bjørg, overrekke ham den store sjekken. Rotary Norden sender sin norske stab dit, og Tor Petter fotograferer.
 • De to neste møtene er presidenten på ferie i Frankrike. Eivald har ansvaret til og med neste møte, den 13. mai, da overtar Britt til og med møtet den 20. mai.

Tigris

Foredrag - "Verdien av annerledeshet" - Ervin Kohn, nestleder Antirasistisk senter

 • Ervin Kohn er idag styreleder og forstander i det jødiske trossamfunn.
 • Et mangfoldig samfunn er et mer produktivt og lønnsomt samfunn, hevdet foredragsholder Ervin Kohn. Han stilte også spørsmålet: Er Norge i dag et multikulturelt land?
 • Mange sier at Norge er blitt et flerkulturelt land. Noen ser på multikulturalismen som en stor trussel. Det er liten tvil om at Norge har vært et monokulturelt land, et homogent samfunn. Mange opplever nok at Norge fortsatt er det. At mange har innvandret gjør ikke Norge automatisk til et multikulturelt land.
 • Bør vi ta i mot 10 000 flykninger fra Syria? Ja mener Kohn, og hvorfor ikke flere. Vi trenger flere mennesker i dette landet, fare for at vi i nær fremtid får et befolkningsproblem, hvem skal ta seg oss når vi blir gamle! Sikre vår alderdom.
 • Å tolerere betyr å tåle noe, å holde ut. Vi benytter begrepet i ulike sammenhenger. I samfunnsmessig sammenheng betyr toleranse evnen og viljen til å tåle andres annerledeshet. Andres holdninger, handlinger, meninger, særegenheter og praksiser som man selv ikke aksepterer.
 • Vi bør endre oss fra et homogent samfunn til et pluralistisk samfunn.
 • Sentralt i pluralistisk filosofi er ideen om likeverd. Ideen om at ulike verdisystemer kan ha samme verdi. Eller i hvert fall at ulike verdisystemer har alle en verdi. Pluralisme er litt mer krevende enn toleranse. Pluralisme krever at man går ut av egen komfortsone.
 • Et pluralistisk samfunn er det motsatte av et totalitært og ensrettet samfunn
 • Pluralisme krever at man ikke vurderer alt opp mot egne referanserammer. Der den tolerante aksepterer den andres annerledeshet selv om det ikke likes, vil pluralismen se verdien annerledesheten har for den andre.
 • Når vi snakker om religioner snakker vi om verdisystemer. Det er ikke vanskelig å se at katolikkenes verdisystem har verdi for katolikkene, på samme måte som muslimenes verdisystem har verdi for muslimene, og så videre. La oss ta et eksempel fra sportens verden.
 • Jeg har forsøkt å lære meg reglene i baseball. Jeg har vært på en baseballkamp. Det tar mange timer. Jeg forstår fortsatt lite av spillet selv om jeg har lært reglene. Jeg ser imidlertid at amerikanerne har glede av det. Jeg behøver ikke sammenligne baseball med fotball eller andre idretter for å erkjenne at baseball har verdi for amerikanere.
 • Gruppetekning: Heterogene grupper er mere produktive og kreative enn homogene grupper. Dermed mer lønnsomme.  Sette sammen grupper med en miks av både kvinner, menn og andre kulturer.
  • Kvinner jobber mye, menn er mye på jobb
 • Har vi rasisme i dette landet, ja masse. Antirasistisk senter avdekker stadig rasisme ved en rekke undersøkelser. Sender ut f. eks. 2 hvite og en farget. Hvite kommer inn på utesteder, farget ikke.
 • Fargede har større problemer med å få leie, få jobb osv.
 • Et pluralistisk samfunn er det motsatte av et totalitært og ensrettet samfunn. Et pluralistisk samfunn ser på ulike verdisystemer, religioner, grupper (kvinner, homofile, heterofile) som likeverdige.
 • Et pluralistisk samfunn er et samfunn der alle grupper får utnyttet sitt potensial bedre. Når delene blir større blir også helheten større. Et pluralistisk samfunn er et mer produktivt og lønnsomt samfunn.

Avslutning

 • Trekning i vinlotteriet
 • Neste møte: "Utfordringer ved dagens helsepolitikk" Professor Ole Berg, Senter for Helseledelse, UiO
 • Takk: Torill, Bent, Lise
##################################################### #####################################################