Møtet 26. august 2009

Author:
Svennik (Høyer)
Published on:
26.08.2009
Abstract:

"Ego-foredrag" og "Hvem er jeg nå?" - Lise (Høst) og Per Gustav (Lindeberg)

Content:

Møtestart ved Tor Petter (Gulbrandsen)

 • Tor Petter takket varmt for klubbens bryllupsgave (en glassvase). Brudeparet ble vist fram på skjermen via Face-Book.

 • Det ble avholdt styremøte etter forrige møte, dokumenter vil komme via e-post før årsmøtet 9. September.

Lysetenner

 • Petter (Rasch) ønsket å fortelle om prosjektet Young Friends, om et vellykket "studenttreff", på universitetets sommerskole, Nansenskolen på Lillehammer og to møter med SRK og representanter fra andre rotaryklubber bl.a. i Anne (Torsviks) hage. Gjennom bilder ble langbordet i hagen presentert i flotte omgivelser.

 • Deretter ble alle gode medhjelpere til prosjektet i klubben kalt opp for å få en flott blomsterbukett hver til Margrete, Anne, Lise og en hvitvinsflaske hver til Kristian og Per-Gustav.

 • Til slutt ble lyset tent for en god fortsettelse av prosjektet Young Friends.

 • Tusen takk og stor applaus! (Les hele Petters innlegg)

Redegjørelser

 • Senere redegjorde Per Gustav (Lindeberg) for det fortsatte arbeidet med Young Friends. Det gjaldt å samarbeide med flere klubber i Oslo-distriktet. Den største startvansken dette året hadde vært å finne e-postadresser til alle; i Norge, Bosnia etc., samt å danne et nettverk ut av dette, noe Kristian (Kristiansen) hadde fikset etter vel en ukes iherdige anstrengelser

 • Hilde Sofie (Hamre) redegjorde for virksomheten i medlemskomiteen. Det var holdt to møter der verving av nye medlemmer sto sentralt i diskusjonen. Mottoet var å rekruttere til det mangfoldige Rotary. Man hadde sterkt understreket behovet for en fadderordning (evt. to faddere) for nye medlemmer.

Gjester

 • Brit Stenberg (Skøyen Inner Wheel)

 • Carl Øvergaard (sønn av Anne-Marie's fetter Bjørn Ø.)

Medlemmer til stede: 24

 • Det var hyggelig å se Arne Olav igjen.

Merkedager

 • Evabeth Astrup

Ti-gris:

 • Kristian "annonserte" etter en bilderedaktør for de nye WEB-sidene våre.

Foredrag

 • Programkomiteen hadde denne gangen viet hovedparten av møtet til to foredrag med en grundig orientering av to medlemmer om seg selv:

  • Lise (Høst) var forventet å holde et "Ego-foredrag" i tradisjonell stil, men la igjen meget mer av seg selv, og

  • Per Gustavs 'oppdatering' av livsløpet midtveis, hans lune humor gjorde "Hvem er jeg nå?" til noe mer enn et vanlig CV.

  Gå til MEDLEMSINFO/MEDLEMMENE INFORMERER og les begge innleggene fra møtet 26. august eller klikk på linkene over!

(Svennik)

##################################################### #####################################################