Møtet 10. desember 2008

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
10.12.2008
Abstract:

"Fra bly til gull" - Andreas Norland, Schibsted-konsernet

Content:

Ord for dagen

 • Margrethe (Lied): "Selv et lykkelig liv kan ikke være uten uttrykk av mørje, Og ordet "lykke" ville miste sin mening dersom det ikke ble balansert av sorg. Det er bedre å ta ting som de kommer med tålmodighet og sinnsro". Carl Jung, psykiater (1875-1961)

Medlemmer som møtte: 29

Gjester:

 • Ingrid Liland
 • Andreas Norland (foredragsholderen)

Merkedager:

 • Ingen

Lystenner:

 • Nic (Zwetnow) om å benytte øyeblikket!

TiGris:

 • Per Gustav (Lindeberg) som med vond rygg hjalp en dame som hadde falt stygt. Hans hjelp fjernet ryggsmertene!
 • Knut (Søraas) som er glad over å være tilbake etter fem år i utlendighet - i Brüssel.
 • Eva (Fosse) som takket for SRKs blomster og var glad for å ha fylt 70 år - bortsett fra at hun ikke lenger er velkommen som blodgiver.

Klubbsaker:

 • Margrethe (Lied): Forrige gang fikk vi høre at Petter og Per Gustav har kommet et langt stykke videre med vårt "Young Friends" prosjekt overfor ungdom i Sør-Øst-Europa. Og at det blant annet er sendt invitasjon til en rekke klubber. I dag kan vi fortelle at søknaden om økonomisk støtte til Distriktets uttaksfond har gitt resultater, og vi har fått 30.000 kroner fra distriktet. Vi arbeider fortsatt overfor UD. Der er det en frist 15. februar som vi arbeider overfor.
 • Forrige gang fortalte jeg dere også om en ulykksalig hendelse med penger i Lysaker RK som Dagens Næringsliv samme dag slo stort opp. Det dreiet seg i korthet om at Lysaker Rotary fikk påpakning fra intern revisor om at en gruppe av klubbens medlemmer hadde brukt penger stilt til disposisjon fra Bærum Kommune for å reise et Fridtjof Nansen-monument til fest og fyll. Dagen etter var past guvernør Sverre Bjønnes ute i DN og truet disse medlemmene med eksklusjon fra Rotary - for brudd på Rotary's lover og etiske regler. Lørdag kunne DN fortelle at medlemmene som hadde benyttet de kommunale midlene til fest og fyll ville betale pengene tilbake, og at Lysaker RK vil arbeide med å fullføre prosjektet med et Fridtjof Nansen monument. Tegninger foreligger.

Foredraget - "Fra bly til gull" - Sjefsredaktør Andreas Norland

 • Tidligere sjefredaktør Andreas Norland, en institusjon i norsk presseverden, nå knyttet til Schibsted-konsernet hvor han bl.a.  arbeider med en bok med foredragets tittel "Fra bly til gull". Aftenposten var starten på dette "avisindustrielle" eventyr fra en enkel og billig "kjøkkenavis" til et internasjonalt multimedia-konsern, aktivt i 21 land. Mye av utviklingen skyldes tilfeldigheter. Grunnlegger Christian Schibsted, f. 1812, var foreldreløs og hadde ingen ting. Han møtte blyet som typograflærling. Hans siste etterkommer, som tok Schibsted til børs, var Tinius Nagell-Erichsen. Han hadde nesten for mye! Han møtte gullet.Hovedinntekt i dag er fra elektronikk, ikke avis. Men det er mye kobling avis/nett. Norland er sikker på at avisen overlever. (Ref. Eva)


Hilsen Eva

##################################################### #####################################################