Møtet 7. januar 2009

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
07.01.2009
Abstract:

"Norges kjøp av kampfly" - Generalsekretær Åge Hamang i Norges Forsvarsforening

Content:

Ord for dagen
Margrethe (Lied):

 • Godt nytt år. Håper alle er klare til å berike våre møter med smil og latter. Men. dessverre. Mange går inn i det nye år med lidelser og grusomme krigshandlinger, ikke bare i Gaza men også andre steder i verden. For meg starter det nye år med blandede følelser i en verden som er urolig og utrygg mange steder. Det kommende halvår i SRK vil bli pregete av komiteenes flotte aktiviter.

Medlemmer som møtte: 36

Gjester:

 • Foredragsholderen, generalsekretær Åge Hamang
 • Magne (Jøtog)
 • Terje (Johannessen)
 • Jan (Netland)

Merkedager:

 • Sjur (Borgen), 85 år 2. januar ("Heng i stroppen", sa han da han mottok blomster fra SRK)
 • Ole Petter (Sverre), 1. januar
 • Olav (Krosby). 8. januar

Blomster

 • Fikk også Torill Jensrud, for sin aldri hvilende catering-service. President Margrethe takket henne for mange velsmakende måltider med en flott nyttårsbukett.

Lystenner

 • Audun (Bell) ønsket godt nytt år, men kalte det frimodig i disse tider med finanskrise. Skremmende er det at ingen vet hvor alvorlig den er og hvor lenge den vil vare. Men de fleste har det godt. Lys for å telle våre velsignelser. (Audun reiser nå til Spania og blir der til 7. april.)

Klubbsaker
Margrethe sammenfattet:

 • Programkomiteen har gjort en formidabel jobb med programmet som er trykket og deles ut i dag.
 • Prosjektkomiteen jobber med ”Young Friends” og nye vedtekter.
 • Kommunikasjonskomiteen (Kom.kom) jobber med klubbens hjemmesider, har trykket en bildefolder, og starter en spørreundersøkelse om ommunikasjon.
 • Medlemskomiteen har arrangert lutefiskfest og juleavslutning, og arbeider med rekruttering.
 • Organisasjons- og økonomikomiteen sørger for fremmøte-team og har oppfordret til TRF - skattefrie bidrag til Rotary Foundation.
 • Om spørreundersøkelsen sa Margrethe at det er et nybrottsarbeid som vil inspirere andre klubber og distriktet.
 • Anne (Torsvik) fra Kom.kom. orienterte om spørreskjemaet om kommunikasjon, som ble delt ut til alle. Anonym besvarelse tar 10-30 minutter. Svarfrist er 14. januar. Lever utfylte skjemaer på klubbmøtet eller send dem til Anne Torsvik, Svenstuveien 12 A, 0781 Oslo. Anne og Kristian vil bearbeide besvarelsene og Kom.kom fremmer forslag til handlingsplan for kommunikasjon som behandles i klubbmøte 18. februar. 
 • Sjur: Vi har fått takk fra Skøyen Menighet for blomstene til jul.

Foredrag

 • Generalsekretær Åge Hamang i Norges Forsvarsforening: Norges kjøp av kampfly.

(Eva)

##################################################### #####################################################