Møtet 14. januar 2009

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
14.01.2009
Abstract:

"Hvordan går det med Tønnes helsereform. Hva er problemstillingene og utfordringene nå?" - Åge Danielsen, tidligere direktør for Rikshospitalet-Radiumhospitalet

Content:

Ord for dagen

 • Margrethe (Lied): Ukens sitat kommer selvfølgelig fra filosof Arne Næss, som døde i går, 96 år gammel:
 • Livet er jo vidunderlig, men det å være levende er ingen spøk.

Medlemmer som møtte: 34

Gjester

 • Foredragsholderen Åge Danielsen, Maridalen RK., tidligere administrerende direktør i Rikshospitalet Radiumhospitalet.
 • Anne Stray
 • Dan Siggerud

Ingen merkedager

Lystenner

 • Hilde Sofie (Hamre) snakket om venner og vennskap som må pleies. Tente lyset for at stien / veien som SRK-medlemmene tråkker til Schafteløkken blir bred og vid.

Ti-gris

 • Arne (Corneliussen) skal holde foredrag i Akersborg RK om situasjonen før Barak Obama tiltrer. Han takket Eivind (Bordewick) som har sin kone Inger i Akersborg, for at kontakt ble opprettet.
 • Sigurd (Olsvold) minnet om at RI arrangerer internasjonalt mesterskap i slalom i Italia om to måneder. De som ønsker å delta, kan kontakte Sigurd.
 • Gunnar Svendsen hilste fra vårt tidligere medlem Erling Thomas von Düring. De møtes på trim!

Klubbsaker

 • Margrethe: Peismøtene skal holdes komitévis, med to temaer: 1) Bærekraftig utvikling og adferd. 2) Evaluering av nåværende komitéstruktur. Grunnlagsmateriale vil bli utsendt.
 • Eivind (Bordewick) minnet om at kontingent må innbetales.
 • Anne (Torsvik) minnet om at besvarelsene på spørreundersøkelsen må leveres inn i dag. De som ikke har svarene klare, kan sende skjemaene til henne snarest mulig: Anne Torsvik, Svenstuveien 12A, 0781 Oslo.

Foredrag

 • Tidligere direktør for Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Åge Danielsen: Hvordan går det med Tønnes helsereform. Hva er problemstillingene og utfordringene nå?

(Eva)

##################################################### #####################################################