Møtet 21. januar 2009

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
21.01.2009
Abstract:

"Depresjon og ensomhet" - Gry Stålsett, spesialpsykolog/forsker ved Modum Bads forskningsinstitutt

Content:

Ord for dagen

 • Margrethe (Lied): Ønsket velkommen med å konstatere at det er stor oppslutning om møtene, og oppfordret om at vi må holde frem som vi stevner, til beste for fremmøteprosenten.
 • Selvføgelig kommer ukens sitat fra Barack Hussein Obama som avla ed som USAs president i går:
 • Vit at deres folk vil dømme dere etter hva dere kan bygge opp, ikke etter hva dere kan ødelegge... Om dere er villige til å åpne deres knyttede neve, er vi villige til å strekke ut en hånd.

Medlemmer som møtte: 29

Gjester

 • Foredragsholderen Gry Stålsett
 • Dan Siggerud

Ingen merkedager

Lystenner

 • Finn (Bjerke) som, med tanke på Gaza, kom med refleksjoner om Iran som han har besøkt både før og etter 1979, da revolusjonen snudde opp ned på landet og islam ble innført. Tente lys for dialog og satsing på gode internasjonale krefter for å skape fred for alle.

Ti-gris

 • Ola (Lundgård) som ikke har kommet på de siste møtene fordi han har vært i Marrakesh.
 • Ragnar (Østrem) ønsket godt nytt år og spurte om noen i klubben kunne skaffen en solid foredragasholder som skal snakke for 90 bedrifter i 40 minutter! Den forrige var Thorvald Stoltenberg!

Klubbsaker

 • Margrethe: De med e-post har mottatt opplegg for peismøtene 28. februar hos Haakon (Eriksen), Kristian (Kristiansen), Petter (Rasch) og Bjørn (Søsveen) og hos Agnes Beathe (Steen Fosse) 4. februar. De som ikke har e-post får dette på papir. Temaene er klimaproblematikken og bærekraftig utvikling, utarbeidet av Eivald (Røren) og evaluering av klubblederskapsplan utarbeidet av Tor Petter (Gulbrandsen).
 • Presidenten anbefalte medlemmene å gå inn på klubbens hjemmeside hvor de kan lese foredraget som fredsprisvinneren Rajendra K. Parchauri, leder av FNs klimapanel, holdt i januar 2008 på møtet SRK arrangerte i Gamle Logen. Styret ønsker å få skriftelig tilbakemelding fra peismøtene.

Foredrag

 • Gry Stålsett, spesialpsykolog/forsker ved Modum Bads forskningsinstitutt: Depresjon og ensomhet. Hun arbeider med prøveprosjektet Vita som utvikler et behandlingsopplegg hvor det eksistensielle og de grunnleggende følelser settes i fokus.

(Eva)

##################################################### #####################################################