Møtet 4. februar 2009

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
04.02.2009
Abstract:

"Norge trenger kunnskapslokomotiver" - Geir Ellingsrud, Rektor ved Universitetet i Oslo

Content:

Ord for dagen

 • Margrethe (Lied): Velkommen tilbake. Fire av fem komiteer har hatt peismøter. Dette er populært, og styret har fått verdifulle tilbakemeldinger på temaene som ble tatt opp, bærekraftig utvikling og klubb lederskapsplan. Ukens sitat er fra forfatteren Napoleon Hill:
 • Sett pris på dine visjoner og drømmer. De er barn av din sjel, en blåkopi av det du aller mest ønsker å oppnå."

Gjester

 • Foredragsholderen Geir Ellingsrud, rektor ved Universitetet i Oslo
 • Terje (Johannessen), Røa RK

Merkedager

 • Agnes Beathe (Steen Fosse), 7. februar, 45 år.
 • Haakon (Eriksen), 7. februar. 65 år.

Lystenner

 • Haakon (Eriksen) blir pensjonist siste dag denne måned. Får mer tid til venner og kameratskap. Foreslo flere vennetjenester - det å gi - som SRK kan være med på.

Ti-gris

 • Ragnar (Østrem) vil ha alle komitemøter i hjemmene. Slik blir vi bedre kjent med hverandre. Peismøtet var meget vellykket.
 • Sjur (Borgen) takket for blomster til sin 85-års dag. Og anbefalte Toril (Jensrud) som ordnet med middag for ti og lunsj for 30 gjester.

Klubbsaker

 • Margrethe (Lied): Styremøtet i dag skal behandle KomKom's forslag til kommuinikasjonsstrategi. Planen er tema på møte i SRK 18. februar, og medlemmene vil få den utdelt/tilsendt i god tid før det.
 • Petter (Rasch) informerte om Young Friends som pr. nå har 23 søkere. Finansieringen er ikke helt på plass. Venter på svar fra UD.
 • Bjørn (Søsveen) informerte om TRF - og oppfordret til skattefrie bidrag til Rotary Foundation.

Foredrag

 • Rektor ved Universitetet i Oslo, Geir Ellingsrud: Norge trenger kunnskapskokomotiver. UiO har 27.000 studenter, 6000 ansatte, halvparten i vitenskapelige stillinger, er størst på bioteknologi, har avdelinger i Kina, Russland, Roma, Aten og Svalbard, osv. se hjemmesidene i SRK.

(Eva)

##################################################### #####################################################