Møtet 11. februar 2009

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
11.02.2009
Abstract:

"Økologisk landbruk - noe å satse på?" - Reidar Anedestad, Daglig leder i Oikos

Content:

Ord for dagen

 • Gunnar (Svendsen) ledet møtet fordi Margrethe (Lied) er på forretningsreise i Brüssel.
 • Aktuelt er valget i Israel og alle finanspakkene som deles ut.

Medlemmer tilstede: 25

Gjester

 • Foredragsholderen Reidar Anderstad, daglig leder i Oikos (Fellesorganisasjonen for økologisk produksjon og forbruk).
 • Elisabeth Bennet

Ingen merkedager

Klubbsaker

 • Gunnar minnet om TRF (skattefritt bidrag til Rotary foundation). Det er mange som ikke har meldt seg. NB: Alle som har meldt seg på må gi beskjed til Bjørn (Søsveen).
 • Gunnar opplyste at styret har gått igjennom resultatet av undersøkelsen om informasjon. Kommunikasjonskomiteens forslag til SRKs kommunikasjonsstrategi vil bli behandlet i styret og blir tema på neste møte (18/2). Medlemmene vil motta strategien før møtet.
 • Rapportene om peismøtene vil bli behandlet i styremøte 4. mars, og bli videreformidlet til medlemmene.
 • Petter (Rasch) informerte om Young friends som har fått flere enn 20 påmeldinger fra bl.a. Bosnia, Trebelka, Sarajevo og Zagreb. 10 skal plukkes ut for opphold på Sommerskolen. Men kr. 160.000 mangler for å få full finansiering som er 360.000 kroner. UD gir ingen ting. Håper på positivt resultat av brev til rotarydistriktet på Balkan og rotaryklubber i Oslo. Hvis ikke, må antall stipendier kuttes ned. Gir ikke opp!  

Lystenner

 • Arne Corneliussen som begynte med å tenne lyset. Han snakket om en rotarianers ansvar i en vanskelig tid. Med Rotarys motto: "Service above self" har rotaryanere et særskilt ansvar. Vi må vise mer omtanke enn andre.

Ti-gris

 • Finn (Bjerke) som hilste fra skitur i solskinn med flotte sneforhold. På Ullevålseter hilste han på den lille ponnien. Og var takknemlig for å kunne gå på ski. En venn av ham med MS har i mange år vært lenket til rullestol.
 • Haakon (Eriksen) takket for nyedelige blomster til sin 65-års dag.

Foredrag

 • Daglig leder i Oikos, Reidar Anedestad: Økologisk landbruk - noe å satse på? 

(Eva)

##################################################### #####################################################