Møtet 18. februar 2009

Author:
Kristian (Kristiansen)
Published on:
18.02.2009
Abstract:

"Kommunikasjonsstrategi 2009-2011 for Skøyen Rotary Klubb" - Tor Petter (Gulbrandsen)

Content:

Ord for dagen

  • Vinterferie m/forkjølelses- og influensa-basiller
  • ”Barn har mer bruk for forbilder enn kritikk” (Joseph Joubert)

Merkedager

  • I dag – Tor Petter (Gulbrandsen)
  • 21. februar – Svein Erik (Brodal) – 70 år

Antall medlemmer tilstede: 18

Gjester

  • Beate Wilhelmsen

Lystenner

  • Svennik (Høyer) – om Dannelse og utdannelse

Klubbsaker

  • Informerte om forslag til navnskifte fra Skøyen til Frogner Rotary Klubb. Skal legges frem for klubben ved en senere anledning
  • Skilt om SRK’s møter er satt opp på Rica Hotel Bygdøy Allé og Gabelshus Hotell – Sjur

Foredrag

  • Tor Petter (Gulbrandsen) – Kommunikasjonsstrategi 2009-2011 for Skøyen Rotary Klubb

(Kristian)

##################################################### #####################################################