Møtet 25. mars 2009

Author:
Kristian (Kristiansen)
Published on:
25.03.2009
Abstract:

"Egypt og Midtøsten" - Bjørn Frode Østern, tidliger Ambassadør

Content:

Ord for dagen

 • "Gi akt på miljøet du omgir deg med, for det former deg. Gi også akt på vennene du velger for du vil bli som dem" - W. Clement Stone, amerikansk forfatter (1902-2002)

Antall medlemmer: ca. 26

Gjester

 • Kveldens foredragsholder: Tidliger Ambassadør Bjørn Frode Østern

 • Terje Johannessen, Røa RK

 • Brit ??

Merkedager

 • Knut Søraas

 • Karl Stenshagen

Lystenner

 • Per Arild (Mørk) - Tenner et lys for velferdstjenesten

Tigris

 • Anbefalt reisemål - Mendosa, Argentina

Klubbsaker

 • Ekstraordinært styremøte neste onsdag

 • Implementeringen av klubbens kommunikasjonsstrategi

  • Styremedlemmene  roterer nå mellom bordene

  • Ny hjemmeside workshop - 25.04.09 kl. 10:00-16:00 hos Eva (Fosse). Deltagere fra medlemmene er ønsket.

  • Henstilling til forslagstillere i programkomitteen:

  • Produsere teasere for møteprogrammet

  • Introduksjon av foredragsholder på møtene

 • "Young Friends" status

  • Salg av bilder av Gustav til inntekt for prosjektet - tilbud går ut til medlemmene denne uken

  • Oslo og Maridalen Rotary Klubber støtter prosjektet med Kr. 10 000 hver

  • Antall studenter er nå satt til 7, 6 finansiert av prosjektet og 1 av ISS

  • 7-9 august

Foredrag

 • Tidliger Ambassadør Bjørn Frode Østern - Egypt og Midtøsten

(Kristian)

##################################################### #####################################################