Møtet 9. september 2009

Author:
Svennik (Høyer)
Published on:
09.09.2009
Abstract:

"Årsberetning og Årsregnskap 2008/2009" - Margrethe (Lied) / "Budsjett 2009/2010" - Tor Petter (Gulbrandsen)

Content:

Møtestart ved Tor Petter (Gulbrandsen) slik som distriktsutbyggingen

  • Det var ingen komitee saker.

Lysetenner

  • Gunnar Svendsen snakket om det påstundende Stortingsvalget. Etter Gunnars oppfatning var det to ting som preget valgkampen (inntil 9. September) a) saker som ikke fungerte, b) politisk krangel. Sakene ble skjøvet i bakgrunnen slik som distriktsutbyggingen. Hver fjerde nordmann bor i Oslo eller Akershus. Man kunne f.eks. snakke om hvilke konsekvenser dette burde få for utbygging av veier og jernbane. Det store tema I valgkampen synes å være regjeringsspørsmålet og hvilke partikonstellasjoner som kunne tenkes å danne regjering. Og så var det løfter, løfter og atter løfter om hva som raskt skulle forandres . med mindre forbehold om hvor meget som kunne forbrukes før økonomien kom I ulikevekt igjen. Ellers dominerte eldrebølgen, helseproblemer, skole og utdanning diskusjonene i TV. Dette gjorde det vanskelig å stemme for oss middelalderene, vel utdannete og med jobb– ingen star opp våre interesser. Ellers var tonen I valgkampen dårlig. Fremskrittspartiet ble kalt rasistisk og det forekom beskyldninger om løgn.  

Redegjørelser

  • Ingen redegjørelser

Gjester

  • Ingen gjester

Medlemmer til stede:28

Merkedager

  • Ingen merkedager

  • Formannen ønsket våre trekkfugler Arne Olav, Jomar og Audun god reise og vinteropphold i henholdsvis Nice og Spania.

Ti-gris

  • Ingen ti-gris

Årsberetning/Regnskap

  • Årsberetningen 2008/2009 var sendt alle på e-mail eller utdelt i papirformat. Margrethe Lied innskrenket seg derfor til å trekke opp hovedlinjene. Det hadde vært et svært aktivt år. Hovedmålsetningene var nådd i forhold til rekruttering, prosjekter (Young Friends, Zulu), distriktet og RI. Det burde vært noe større aktivitet i forhold til Rotary Foundation, særlig fordi vi selv nyter godt av bevilgninger derifra. Komiteene arbeidet fleksibelt på tvers av ansvarsområdene. I en kort diskusjon ble det nevnt at en del medlemmer ikke hadde møtt opp på over et år. Margrete svarte at styret hadde tatt opp saken med dem det gjaldt.

  • Årsregnskap for 2008/2009 med tilhørende noter og Budsjettforslag  for 2009/2010 ble godkjent . Medlemskontingenten er øket fra kr. 1900 til kr. 2200 per år. Det ble framhevet at klubben måtte finne nye inntektsmuligheter. Vinlotteriet skulle fortsette. Dette er en suksess i andre klubber.

Svennik

##################################################### #####################################################