Møtet 23. september 2009

Author:
Svennik (Høyer)
Published on:
23.09.2009
Abstract:

"Glimt fra 4 år i Vest-Afrika" - Audun (Bell)

Content:

Møtestart

 • Møtet ble åpnet av presidenten Tor Petter (Gulbrandsen) som kunne fortelle at hans datamaskin hadde kollapset og at han hadde sittet "i kø" hele dagen for å kunne redde innholdet.

  • Derfor kom han til møtet i siste liten

  • derfor var han lett forvirret i åpningen av møtet

  • og derfor glemte han å ønske våre gjester velkomne...

Lysetenner

 • Eivald (Røren) fortalte at hans helse, som bekymret han meget for en tid siden, hadde forbedret seg vesentlig. Det hadde derimot ikke verdens helse gjort. Derfor ville han dvele litt ved tema som klima, bærekraftig utvikling og Rotary-bevegelsens plass i dette bildet. Han arbeider sammen med fire andre klubber i distriktet for å få "the four way test" til å bli "the five way test", der også spørmålet var om det som medlemmene skal spørre seg selv om i tvilstilfelle -- er dette en sak som også vil bidra til en bærekraftig vekst for omgivelsene? Lyset ble tent for at 1.2 millioner rotarianere kunne slutte opp om miljøbevegelsen på denne måten. Les hele Eivalds innlegg.

 Redegjørelser

 • Tor Petter kunne fortelle at de var en utmerket distriktskonferanse i Drammen i helgen.

  • Hilde (Hamre) og Anne (Torsvik) utdypet noe mer om konferansens tema som var mangfoldighet.

  • Eivind (Bordewick) var også tilsted på konferansen.

  • Se Anne's referat fra distriktskonferansen.

 Gjester

 • Berit Stenberg - Inner Wheel

 • Terje Johannesen - Røa Rotary Klubb

Medlemmer tilstede: 32

Merkedager

 • Bjørg Høie

 Ti-gris

 • Margrethe (Lied) om sin jobbsituasjon

 • Agnes Beate (Fosse) om konferanse i Sør-Afrika med ISO (International Organization for Standardization).

 • Ola (Lundgaard) om konsert som han anbefalte på det varmeste.

 • Hilde (Hamre) hadde lykkes med en helt spesiell pasient...

 • Arne (Corneliussen) har startet eget konsulentfirma for politisk risikoanalyse. Reiser til Afganistan med sin kone. Se også Anne's intervju med Arne.

Foredrag - "Glimt fra 4 år i Vest-Afrika" - Audun (Bell)

 • Audun tjente i sekstiårene som områdesjef for SAS i Vest-Afrika med stasjon i Liberia. Hans foredrag i sin helhet kan leses på våre Internet-sider under - PRESENTASJONER i ARKIVET eller klikk på foredragstittelen over.

Svennik

##################################################### #####################################################