Møtet 7. oktober 2009

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
07.10.2009
Abstract:

"Egoforedrag", "Young Friends II", "KomKom Handlingsplan" - Harry (Rødner), Per Gustav (Lindeberg) og Kristian (Kristiansen)

Content:

Møteåpning

 • Past president Margrethe (Lied) ledet møtet i presidentens fravær: Tor Petter sitter i en stor rettssak i Stavanger hele denne uken. Dette møtet blir ulikt de ordinære møtene. I det trykte programmet står det at guvernøren skulle besøke oss i dag. Han kommer ikke fordi vi mener at presidenten må være tilstede når guvernøren gjester klubben. Derfor er programmet litt improvisert. Men det blir bra likevel.
 • Ord for dagen: Som hun alltid har gjort åpnet Margrethe møtet med ord for dagen: " Du kan ikke vise noen en vennlig handling for ofte. Du vet aldri når det er for sent" Ralph Waldo Emerson 1803-1882, essayist, poet og filosof.
 • Om dagens program: Det er viktig å tilføre klubben nye medlemmer. Vi skulle gjerne hatt flere, men vi setter stor pris på de nye vi har fått. Både Hilde, som ble tatt opp som medlem før jul i fjor, og Lise, som ble tatt opp i juni, har presentert seg. I dag er det Harry som skal holde sitt ego-foredrag. I tillegg vil Per Gustav fortelle omj det nye Young Friends.prosjektet og Kristian om det videre arbeid i Kommunikasjonskomiteen (KomKom).

Gjester

 • Arve Isaksen, Oslo RK
 • Siri Johns
 • Miriam Rødner (Harrys kone)
 • Sigurd Wisløff , Lørenskog RK. Men han flytter nå til dette området, noe som er meget interessant for SRK!

Merkedager

 • Ola (Lundgaard)
 • Gunnar (Svendsen)

Medlemmer tilstede: 23

Lystenner

Klubbsaker

 • Knut Sverre (Søraas) : Informerte om tilbud fra Ringerike RK om Rakefiskservice og boken Skrattekammeret fra Gamlebyen/Fredrikstad RK. Bestillingslister er lagt ut i klubben. Inntektene går til Polio Pluss.
 • Informasjon om "Tryllekalenderen" - også til inntekt for PolioPlus - ble lagt ut i klubben
 • Det er vin- og tyrirot-lotteri på kveldens møte, to flasker hvitvin og en rød italiener, samt to tyrirøtter. Hvert lodd koster 20 kroner. Det ble solgt lodd for i alt kr. 1.420,-.

Tigris

 • Kristian (Kristiansen) hadde lovet en god flaske vin til det medlem som kunne komme med et utkast med "selgende" innhold om hvorfor man skal bli medlem av SRK. MEN ingen forslag var kommet inn. Derfor er vinflasken donert til det neste vinlotteri.
 • Ragnar (Østrem) la en tier for rettssaken i Stavanger om krever presidentens nærvær, og inviterte medlemmer som skal på reise i Sør-Frankrike til et glass vin på terrassen hos ham i Mandlieu, 6 km. vest for Cannes. Han reiser dit nå og blir der til slutten av november!

Egoforedrag

 

Young Friends II

KomKoms Handlingnsplan

 • Kristian (Kristiansen). Mye er oppfylt av den vedtatte handlingsplan. Men vi må komme videre med Ekstern kommunikasjon og PR. Godt omdømme kan skapes hvis omverdenen får vite om oss. Konstant informasjon om våre Aktiva - foredrag og prosjekter - foreslåes.

(Eva)

##################################################### #####################################################