Lystennerinnlegg 7. oktober 2009

Author:
Harry (Rødner)
Published on:
07.10.2009
Abstract:

"Om valg - store og små - til gavn for oss og våre kjære"

Content:

For 3 uker siden gikk Norge til valg på nytt storting. Valgkampen ble med rette sammenlignet med et gjesp, og valgresultatet ble en beskjed til de styrende om å fortsette med det de har holdt på med i 4 år, slik de i dag ga uttrykk for i sin fornyede erklæring fra drømmelandet Siria Moria. Og så fikk Sponheim beskjed om å vise litt mer samarbeidsvilje neste gang. Et lite skjellssettende valg, mao. Men tross alt: Det er vi som bestemmer, iallfall sånn en gang hvert annet år. Det er ikke slik overalt i verden.

Men vi gjør mange andre valg i livet. Ikke stortingsvalg akkurat, men små og store personlige valg. Starten er riktignok beskjeden. Vi velger verken foreldre eller tidspunkt for egen fødsel. Til gjengjeld får vi senere i livet sjansen til å gjøre slike valg for egne barn.

I vår kultur velger vi alt i ung alder. Selv babyer kan observeres i kjøpesentra pekende og gestikulerende mot noe som den medfølgende forelder så lydig plukker ned fra hyllen og legger i handlevognen. Utvilsomt har varen vært lovpriset i TV. Så følger i rask rekkefølge valg av oppdragelsesmetode (bare naive foreldre tror at det er de som bestemmer det), klær, elektroniske dubbeditter, venner, utdannelse, fritidssysler, feriemål, kjøredoning, menyer, kjæreste, steforeldre og besøksordninger, og karrierevei - alt sammen valg som setter betydningen for våre liv av et skarve stortingsvalg fullstendig i skyggen.

Noen av alle disse valgene er veloverveide, de fleste spontane. Noen viser seg å være fornuftige, og fører til gode resultater. Andre angrer vi på - og lærer dermed forhåpentlig en lekse. I skarp motsetning til det vi blir lovet av kandidatene vi stemmer på til stortingsvalget, lærer vi ganske raskt at vi må velge mellom å få i pose eller i sekk. Sammenhengen mellom resultat og planlegging viser seg å være tilfeldig.

De aller største valgene gjør vi sånn omtrent i overgangen mellom den første og den andre tredjedelen av våre liv - statistisk betraktet. Det er da vi velger livsledsager, eventuelt et liv uten. Da setter vi også for alvor bo, og vi velger tidspunktet for våre efterkommeres ankomst. Noen velger også efterkommere. Disse valgene forandrer våre liv, og feil valg får uanede konsekvenser. Muligheten til å korrigere valgene 4 år senere er svært begrenset. Men går det bra, og det gjør heldigvis ofte det, ja da er grunnlaget lagt for et lykkelig liv.

Om livet blir langt, er også til en viss grad bestemt av valgene våre, de vi tar om helse og livsførsel. Men nettopp når det gjelder vår helse, og ikke minst død, er vår påvirkning gjennom egne valg til syvende og sist svært liten. Akkurat slik det var da det hele begynte.

Personlig har jeg gjort utallige valg i mitt liv. Sist vår valgte jeg å bli medlem av Rotary. Jeg tror det var er lykkelig valg - her er det hyggelig å være. Stortingsvalget sto jeg over - for første gang i mitt liv - ganske enkelt fordi jeg ikke fikk tid. Min manglende stemme gjorde ingen verdens ting fra eller til.

Jeg tenner et lys for våre livsvalg, og at de må vise seg å være til gavn for oss selv og for våre kjære.

Harry

##################################################### #####################################################