Møtet 28. oktober 2009

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
28.10.2009
Abstract:

"Klubbens nye nettsider" - KomKom v / Kristian (Kristiansen), Anne (Torsvik) og Carl (Övergaard)

Content:

Møteåpning

 • President Tor Petter (Gulbrandsen) ønsket velkommen.
 • Begynte med en oppfordring om økt sikkerhet for medlemmene: Bruk refleks. Finn frem refleksbrikker fra skuffer og skap. I mørket er det nesten umulig å bli sett. Refleks gjør at bilførerne får øye på deg mange sekunder tidligere enn hvis du er uten refleks

Gjester

 • Per Magne Berget, Brevik RK
 • Sigurd Wisløff, Lørenskog RK. Men han flytter nå til dette området, noe som er meget interessant for SRK!

Merkedager

 • Eivind (Bordewick)

Medlemmer tilstede: 22

Lystenner

 • Anne (Torsvik) - om Rotary. Hvordan bli bedre kjent? Må begynne lokalt. Anne hadde flere forslag. Tente lyset for "The future of Rotary is in your hands". Arrangementer i SRK som viser klubben som "Den god nabo".

Klubbsaker

 • Tor Petter minnet om det årlige lutefisklag onsdag 25. november. Påmeldingsfrist 11. november. Meld dere på nå!! Skriv dere på listen som blir sendt rundt og ligger på sekretær-bordet.
 • Tor Petter: Valgkomiteens forslag til styre i SRK for 2010-2011 er delt ut. Det var ingen bemerkninger eller andre forslag. Forslaget ble vedtatt enstemmig med akklamasjon.
 • Det er vin- og tyrirot-lotteri på kveldens møte, tre flasker rødvin. Hvert lodd koster 20 kroner. Det ble solgt lodd for i alt kr. 1.470,-

Ingen Tigris!

Foredrag

 • Kveldens møte var viet klubbens nye nettsider. SRK's Nettsider skal være vår fellesbetegnelse.
 • Kristian startet showet "SRK's nye Nettsider" med nettsidene på overhead. Han ga oss bakgrunnen for valget av løsning. Vi fikk en informativ gjennomgang av design og layout, innhold og hvordan dette er organisert. Til slutt fikk vi tips på nettleseren. Han oppfordret oss til å videresende adressen til interessant informasjon til venner og bekjente. På den måten blir SRK bedre kjent.Ring Kristian på 928 68 757 hvis du ønsker en "one-on-one" gjennomgang på telefonen! 
 • Anne redegjorde deretter kort for WEB styringsgruppens sammensetning og hensikten bak denne for SRKs nettsider.
 • Carl ga en fyndig oppfordring til medlemmene: "Bli innehållsleverantör og Skriv nått!"

(Eva)

##################################################### #####################################################