Møtet 1. april 2009

Author:
Anne (Torsvik)
Published on:
01.04.2009
Abstract:

"Faderen - Peder Bjørnson" - Forfatter Edvard Hoem

Content:

Velkommen og ord for dagen

 • Margrethe ønsket som vanlig velkommen, bl.a. med noen betraktninger om opphavet til 1.aprilspøken - muligens en fransk skikk så langt tilbake som 1500-tallet!

Gjester

 • Forfatter Edvard Hoem (foredragsholder)
 • Lynne Walker
 • Lise

Merkedager

 • Hildegunn (Bomness)
 • Britt (Helen Sunde Throndsen)

 

Lysetenner

 • Agnes Beate (Fosse) tente et lys for det postive i den norske skolen.

Klubbsaker

 • Margrethe redegjorde for beslutningsprosessen i forbindelse med et forslag om navneskifte fra Skøyen Rotary til Frogner Rotary. Forslaget er styrebehandlet, og blir lagt fram på møtet 15.april.
  • Det vil voteres over på møtet 29.april.
  • Navneendringen vil kreve 2/3 flertall
 • Visepresident, Tor Petter Gulbrandsen minnet om at de som har spesielle ønsker om endringer sin deltagelse i forskjellige komitéer.
 • Per Gustav Lindeberg oppfordret videre til kjøp av bildene kunstner og SRK-medlem Trygve Lindeberg har donert til klubben for å skaffe flere midler til "Young Friends"-prosjektet.

Foredrag med påfølgende spørsmål & svar

 • Forfatter Edvard Hoem holdt et humoristisk, fyndig og anekdotisk foredrag om "Faderen - Peder Bjørnson".

(Anne)

##################################################### #####################################################