Møtet 15. april 2009

Author:
Kristian (Kristiansen)
Published on:
15.04.2009
Abstract:

"Nevrologi og kriminallitteratur" - Dr. Med, Ragnar Stien

Content:

Velkommen og ord for dagen

 • "Mirakelet ligger i dette; jo mer vi deler, jo mer får vi" - Leonard Nimoy, skuespiller

Gjester

 • Foredragsholder Dr. Med. Ragnar Stien
 • Elisabeth Bennett, Skøyen Inner Wheel
 • Harry Rødner
 • Hans Petter Fuglesang
 • Lise Høst

Merkedager

 • Gunnell (Wullstein)
 • Jomar (Kuvås) 

 Lysetenner
Gisle (Hollekim) - "Tilhørighet og Felleskap"

Ti-gris

 • Audun (Bell) - Besøk i Fornebuparken 20. mai 2009

Klubbsaker

 • Navnskiftesaken
  • Forslaget utdelt
  • Votering 29. april
  • 5 min. innlegg - Pro: Bjørn/Con: Ingvald
 • Kommunikasjonsstrategien
  • WEB Workshop 25. april 10:00-16:00 hos Eva
  • Introduksjon av foredragsholdere av forslagstillere
 • Distriktssamling i Lier
  • Manns- og kvinnesterk delegasjon fra SRK: Hilde, Arne, Tor Petter, Kirsten, Knut, Håkon, Petter, Margrethe
 • Young Friends prosjektet
  • Vertskap for 7 studenter helgen 7-9. august 2009 søkes
 • Jon Henrik Leere, Grorud RK, er innstilt som guvernør for 2011-2012

Foredrag

 • "Nevrologi og kriminallitteratur" av Dr. Med, Ragnar Stien - Introdusert av Gisle (Hollekim)

(Kristian)

##################################################### #####################################################