Møtet 2. desember 2009

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
02.12.2009
Abstract:

"Et sårbart IKT-samfunn" - assisterende direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Geir A. Samuelsen

Content:

Møtevelkomst

 • Tor Petter (Gulbrandsen) ønsket velkommen og takket for sist, en vellykket lutefiskfest. Dagens møte blir spennende.

Gjester

 • Inger Bordewick

Antall medlemmer: 27

Lystenner

 • Anne-Marie (Hadenius). Hun steppet inn for Nic (Zwetnow) som hadde helseproblemer, og ikke kunne komme.
 • Anne-Marie snakket om sykehustjenester og erfaringene med Svennik som er hofteoperert. Er du akutt syk, blir du behandlet med en gang. Men Svennik måtte vente flere måneder. Operasjonen gikk bra. Han fikk lytte til ønsket musikk, ble spinalbedøvet og kunne følge med på hva som ble gjort. Dagen etter operasjonen kunne han stå på benet.
 • Det gikk bra i to uker. Skulle bli utskrevet fra Godthåb, men fikk infeksjon, ble hentet med ambulanse og måtte reopereres. Svennik var optimist. Håpet det skulle gå like bra som forrige gang. Men nå kan han hverken stå på eller løfte benet. Han får godt stell, men må holde sengen. Hun tente lys for norske sykehustjenester, og for at de får ham på bena.

Merkedager

 • Ole Petter (Sverre)
 • Eva (Fosse)
 • Petter (Rasch) 

 

Klubbsaker

 • Tor Petter: Nye, proffe medlemskort i plast er kommet og deles ut i dag. 

Tigris

 • Lise (Høst): 3 tiere til Tigris for de sterke kvinner som gjorde en fantastisk lutefisk-aften. Det er mye som skal planlegges og klaffe.
 • Ragnar (Østrem) som slapp å spise lutefisk men hadde en fin fest med juletallerken.
 • Anne (Torsvik) reklamerte for Tryllekalenderen til inntekt for PolioPluss.
 • Knut (Søraas) om vinlotteriet - en liten hvitvin, søt til dessert, og to rødvin, kr. 20 pr. lodd. Det ble solgt lodd for 1.800 kroner.
 • Knut minnet om at de som vil oppgradere det foto de har i matrikkelen, kan sende inn et nytt, helst elektronisk til Kristian (Kristiansen). Han kan også scanne.

Foredrag

 • "Et sårbart IKT-samfunn".
 • Foredragsholderen, Geir A. Samuelsen, er assisterende direktør i Nasjonal sikkerhetssmyndighet (NSM). Han er sivilingeniør og har mastergrad i økonomi og ledelse.
 • Mitt tema er sikkerhet fra cyberspace (internett, telekommunikasjon). Her i SRK er det en hyggelig stemning. Med dette tema er ikke det gitt. Mange akatører er opptatt av at cyberspace skal være alt annet enn trygt.
 • NSM er et ungt direktorat, etablert 1. januar 2003. 145 ansatte. Budsjett: 133 mill. kroner.
 • NSM koordinerer forebyggende tiltak for sikkerhet og kontrollerer sikkerheten i de virksomheter som omfattes av sikkerhetsloven.
 • NSMs forebyggende sikkerhetstjeneste omfatter all informasjon og alle objekter i Norge som må skjermes mot sikkerhetstruende virksomhet som spionasje, sabotasje og terrorhandlinger.
 • Største problem er økonomisk kriminalitet på nettet. Det overgår økonomien i narkotikaomsetning. For eksempel selges uskyldige opplysninger om enkeltpersoner.
 • E-post er skummelt. En e-post tilbyr gratis antivirus. Du trykker  ja. Neste tilbud er støtte til et miljøvennllig tiltak. Du trykker ja og må taste inn ditt kontonummer. Dermed betaler du for å få virus på din PC. Vær skeptisk. Ikke åpne ukjent e-post.
 • Minnebrikker som du får som gave eller finner, kan være ferdig infisert med virus.
 • Bevisstgjøring er viktig. Vær på vakt.
 • Matnyttig for deg er Norsk Senter for Informasjonssikring (Norsis).

(Eva)

##################################################### #####################################################