Møtet 6. januar 2010

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
10.01.2010
Abstract:

"Medlemsrekruttering" - leder av Medlemskomiteen, Agnes Beathe (Steen Fosse)

Content:

Møteåpning

 • Presidenten, Tor Petter (Gulbrandsen) ønsket Godt Nytt År, og gledet seg over at så mange hadde møtt frem, til tross for kulden.
 • I dag blir det et uformelt program, bygget på innspill fra peismøter. Vi skal snakke om oss selv. Komiteen som har temaet i dag er Medlemskomiteen.
 • Applaus for hofteoperert rekonvalisent Svennik (Høyer) da han ankom. 

Gjest

 • Morten Bjerkan, Lørenskog RK., (tidligere guvernør for distrikt 2260)


Merkedager

 • Sjur Borgen
 • Olav Krosby


Medlemmer tilstede: 33, 23 solgte middager.

Lystenner

 • Audun(Bell) - GODT NYTT ÅR: Begynte med finanskrisen som han begynte da han var første lystenner i 2009. Men utviklet det videre: I år kan det bli bedre. Eller blir det ny uro? Tente lys for gode prosjekter i SRK og for at 2010 blir bedre for alle på jorden. 

Klubbsaker

 • Tor Petter: Spurte om noen hadde sett TV-trailer om Polio Pluss i TV2 første juledag? Bl.a. Anne (Torsvik) hadde sett den et par ganger.   
 • Tor Petter: Vinlotteriet tusler rundt. Salg for 1728,-.
 • Tor Petter: Navnesaken er sendt til Geneve med sterk anbefalaing fra guvernøren.
 • Tor Petter: Programmet for 1. halvår er ferdig trykket. Per Arild (Mørk) har gjort en fantastisk jobb, som vanlig. Kirsten (Bugge Thorkildsen) har ajourført medlemslisten, og ikke minst: Programkomiteens innsats er formidabel. Meget godt program. 
 • Tor Petter: Neste uke kommer guvernør Per Olav Stenseth
 • Tor Petter: Jeg giftet meg i august. Endelig, jeg er sent ute med takkekort til klubben, men i dag sender jeg det rundt!
 • Anne (Torsvik) minner om Intercity-møte på Bogstad hovedgård mandag 11. januar. Kjell Magne Bondevik taler.

Tigris

 • Anne-Marie (Hadenius) for at Svennik er tilbake etter to hofteoperasjoner, en mislykket og en vellykket.
 • Eivald (Røren) takket for blomster til sitt jubileum og fortalte at han har kommet igjennom sitt studium på UiO og får 180 studiepoeng for bestått eksamen. Får snart sin bachelor grad.
 • Lise (Høst): barnebarn er det beste i verden. Jeg har en liten 7-åring som har begynt å trylle. Takk til Anne for Tryllekalenderen!
 • Anne: Salg av kalenderen innbragte 40.000 kroner til Polio Pluss.
 • Agnes Beathe forklarte hvorfor hun måtte forlate julemøtet og la Hilde ta over. Hennes sønn, en av musikantene, er medlem av en tubakvartett og måtte videre til en ny spillejobb med tuba-kvartetteni   
 • Kirsten hilste fra Hilde, som akutt var lagt inn på sykehus.
 • Hun hilste også fra Arne (Corneliussen) som hun hadde vært i kontakt med på LinkedIn (messages-noreply@bounce.linkedin.com på vegne av Arne Elias Corneliussen) (arne.corneliussen@online.no) Han kommer på møtet 20. januar.

Foredrag

 • Medlemsrekruttering og mangfoldig Rotary.
 • Leder av Medlemskomiteen, Agnes Beathe, presenterte komiteens tre års rullerende verveplan. Hun overrakte Petter (Rasch) en flaske Chateau Schafteløkken for hans fantastiske innsats for å få inn nye medlemmer - fire av de fem nye medlemmene i 2009. (Petter: man må ha mange møter med personen for å klargjøre om interessen er tilstede for medlemskap i SRK.)
 • Kirsten informerte om distriktets satsing på mangfold i Rotary ved å få inn flere medlemmer med innvandrerbakgrunn. Sammen med to andre er hun og Hilde distriktets kontaktpersoner for eventuelle nye medlemmer. Det utarbeides en brosjyre som presenterer Rotary. De besøker også rotaryklubber og HR (human resourse)-direktører i store bedrifter.
 • Agnes Beathe: For å få nye medlemmer må alle i klubben være aktive. Petter er et godt eksempel. Kom med innspill til meg eller andre medlemmer i Medlemskomiteen.
 • Eivald: Det viktigste i klubben er programmet. Del det ut!
 • Tor Petter avsluttet møtet: Agnes Beathe har gitt oss en fantastisk presentasjon.  

 (Eva)

 

##################################################### #####################################################