Møtet 13. januar 2010

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
16.01.2010
Abstract:

"Opplegget for rotaryåret 2009/2010 i Distrikg 2310" - Per Olav Stenseth, Guvernøren i Rotary Distrikt 2310

Content:

Møteåpning

 • Presidenten, Tor Petter (Gulbrandsen), ønsket velkommen, og gledet seg over å se så mange fremmøtte: Det var også mange fra klubben på intercitymøtet, arrangert av Røa RK på Bogstad Hovedgård mandag 11. januar, ni fra klubben samt noen ledsagere.
 • I dag har vi besøk av distriktsguvernør Per Olav Stenseth og assisterende DG Kirsten Maurud som fungerer i tre år, noe både Margrethe (Lied) og jeg har hatt nytte av. 

Gjester

 • Distriktsguvernør Per Olav Stenseth, Lier Øst RK.
 • Assisterende distriktsguvernør Kristin Mourud, Oslo RK.
 • Inger Bordewick, Akersborg RK

Medlemmer tilstede: 34, antall middager 25, besøk i andre klubber (Røa) 9

Merkedager

 • Ingen

Lystenner - "Et mangfoldig Rotary"

 • Eivind (Bordewick): Jeg vil snakke om mangfold i Rotary som er en internasjonal organisasjon, åpen for alle yrker og begge kjønn. Men her i landet er vi underrepresentert med våre nye landsmenn. Det er opprettet en mangfoldgruppe i vårt distrikt. Fem klubber er med i gruppen. Fra SRK er det Hilde (Hamre). Kirsten (Bugge Thorkildsen) og jeg. Lyset tenner jeg for et mangfoldig Rotary.

Klubbsaker

 • Det er vinlotteri, også i dag. Det ble solgt lodd for kr. 1850,-.

Tigris

 • Lise (Høst) som synes det er viktig at folk engasjerer seg. Hennes bidrag til tigrisen går til Eva (Fosse) som har hatt leserinnlegg i Aftenposten, hvor hun går til kamp mot NRK som er i ferd med å rasere radioens kulturkanal P2.
 • Audun (Bell) som takker for nå - han reiser til Spania og blir der til midten av april. Ønsker lykke til med vinterens program. Han har vært med i programkomiteen og konstaterer at programmet er flott.
 • Bjørn (Søsveen) som priser den flotte natur. Har vært i bryllup på Finse med 117 til bords. Flott var himmelen, rosa i vest og nattgrå i øst. Og det møtet han hadde på skitur fra Skansebakken. Hilste på en elgkalv.
 • Gunnar (Svendsen) konstaterte at SRK er den eneste rotaryklubb som har eget jazzorkester. Planlegger nå å arrangere en jazzkonsert i Frogner kirke. Har avtale med Caledonia jazzband og kirken. Det koster 25.000,-. Men inntektene blir langt høyere hvis alle i klubben kommer og  tar med venner! I høst hadde Eiksmarka RK hadde en jazzkonsert med 400 gjester som betalte 200,- hver. Vi kan få et fint overskudd!
 • Anne (Torsvik) minnet om neste møte 20. januar om trusselvurderinger knyttet til radioaktive kilder. Klubben inviterer pressen. På nettstedet vårt legges linker til temaet. Medlemmene bør sjekke selv.

Foredrag - "Rotaryåret 2009/2010 i Distrikt 2310"

 • Distriktguvernør Per Olav Stenseth takket for fin velkomst.
 • Dette er klubb nr. 52 jeg besøker og det to timers møtet jeg hadde i forkant er det morsomste jeg har hatt!
 • Jeg vil gi dere betydelig mer ros enn ris.
 • Hjemmesiden deres ville vunnet i en konkurranse om landets beste!
 • Men jeg savner opplysninger om klubbens nettverk i form av yrker.
 • Fem fokusområder i Rotary Internationa: 1) Medlemsutvikling. 2) Polio Plus. 3) Vann. 4) Helse og sult. 5) Analfabetisme.
 • Ass. DG Kristin har vært på Polio Plus reise. Deres Anne skal på reise. Det er flott.
 • Litt over 20% SRK-medlemmene er med på avtalegiro med 50 kroner i måndeden minus 28 % i skatt, altså 38 kroner til The Rotary Fondation TRF. Det er lurt, for da kan klubbens egne midler, tilsvarende det TRF får via avtalegiro, brukes til andre prosjekter. osv. Se denne linken.

(Eva)

##################################################### #####################################################