Møtet 20. januar 2010

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
20.01.2010
Abstract:

"Trusselvurderinger knyttet til radioaktive kilder av betydning for Norge" - Brit Salbu, professor i miljøkjemi, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Ås.

Content:

Møteåpning

 • Presidenten, Tor Petter (Gulbrandsen) ønsket velkommen og gledet seg over at så mange hadde trosset sørpe, snebyger og vind.
 • Spesielt velkommen til et "gjenoppstått" medlem, Bjørg (Høie) som har hatt langt fravær på grunn av stort arbeidspress. "Jeg er glad for at du er tilbake i klubben."

Gjester

 • Brit Salbu, foredragsholderen
 • Berit Furuholmen, Inner Wheel
 • Terje Johannessen. Røa RK
 • Gordon Christensen
 • Nils Dannevig, Majorstuen RK

Ingen merkedager

Medlemmer tilstede: 40, 25 solgte middager

Lystenner - "Om indre ro og fred"

 • Finn (Bjerke) snakket om det å oppleve en indre ro og fred. Samfunnet er preget av høyt, krevende tempo og store mengder informasjon om katastrofer, kriger og annen elendighet som skaper angst og stress. Vi må søke steder som kan skjerme oss fra det moderne samfunn og gi oss indre ro og lykkefølelse. Han tente lyset for at flest mulig skal få mulighet til indre ro og fred som gir økt livskvalitet.

Klubbsaker

 • Tor Petter: Vi har en programendring som ikke er kommet med i det trykte programmet: Foredraget om Diakonhjemmet sykehus 27. januar flyttes til 17. februar og erstattes med et internt møte om feiringen av 25-års jubileet 2012. Det møtet finner altså sted neste onsdag, 27. jan. Møteprogrammet på nettsidene våre er oppdatert.
 • Siden vår eminente vinskribent hadde bestemt at det IKKE skulle være vinlotteri på dette møtet, forelå det heller ikke vinomtale i forkant av møtet under - KLUBBNYTT som vanlig. Han hadde imidlertid skrevet et Vin-notat om vinopplevelser i USA. Mange medlemmer lot seg likevel lede til å kjøpe lodd på "ekte" Chateau Schafteløkken-flasker. Lotteriet innbragte 1460 kroner.
 • Også skriftelig har vi fått gode tilbakemeldinger fra gurvernør Per Olav Stenseth som på møtet forrige onsdag hadde mye godt å si om SRK.
 • Presidenten minnet om at vi bør bære Rotary-nålen i alle sammenhenger - selv i dusjen!
 • Majorstuen RK skal arrangere golfturnering og etterlyser en golfkontakt i SRK. Med applaus ble Bjørn (Søsveen) utnevnt til klubbens golfkontakt.
 • Majrostuen RK arrangerer en tur til Sentral-Asia 25. april - 1. mai. Se egen artikkel.

Tigris

 • Sist fredag og lørdag var Eva (Fosse) var på ski i Marka og overnattet i hytte på Blankvann. På ski mot Frognerseteren møtte hun to spreke kvinner fra SRK, på full fart mot Kikut: Anne-Marie Hadenius og Hildegunn Bomnes. 20 kroner for dem!
 • Margrethe (Lied) hilste fra Siri (Fossum) som fremdeles plages av svimmelhet når hun er i store forsamlinger. Derfor kommer hun ikke på møtene, men hun følger godt med og sender varme tanker til klubben. 50 kroner for Siri og meg!
 • Carl (Øvergaard) beklaget at han har mistet tre møter pga reisefravær og sykdom. Han fikk ikke med seg julemøtet, og ga 200 kroner for Tryllekalenderen til inntekt for Polio Pluss.
 • Knut (Søraas) sender nå søknad om Young Friends til Sarajevo.

Foredrag - "Trusselvurderinger knyttet til radioaktive kilder av betydning for Norge"

 • Foredragsholderen, professor i miljøkjemi, Brit Salbu ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås, ble presentert av Knut. De er venner fra folkeskolen.
 • Hennes tema vil ikke gi den fred og ro i sjelen som lystenneren snakket om. Men det er viktig å ha kunnskap om hva man skal være redd for og hva man ikke bør frykte. Mange selger angst om radioaktivitet som ikke har relevans.
 • I all tid har mennesket vært omgitt av mange store kilder. Uran er en stor del av jorden og kroppen.  
 • Når det gjelder nordområdet må vi være sikre på at atomsikkerhet er på plass.
 • Risiko er sannsynlighet for ulykke multiplisert med konsekvens.
 • Konsekvenser er helseskader, psykologske skader, miljø, økonomi, sosiale forhold, begrenset omsetning av næringsstoffer osv.
 • Vi må ha kunnskap om kilder og vite at vi ved ulykker alltid vil være utsatt for blandinger.
 • Naturens evne til reparasjon er meget stor. Men man vet lite om årsaken til det.
 • Om trusselen i Norge: Det er ingen lokaliteter som har så mange store nukleære og radioaktive kilder som i nordvest Russland: mange og gamle atomvåpen, mange reaktorer (Kola, u-båter, isbrytere) og store mengder brukt brensel som er uforsvarlig lagret. Disse kildene utgjør en betydelig del av trusselbildet Norge står overfor. Atomsikkerheten i nord må derfor være på plass hvis satsingen i Nordområdene skal være troverdig.
 • Hun konstaterte at Thorbjørn Berntsen viste problemene stor oppmerksomhet og innledet et viktig samarbeid med russerne i 1992. Dette ble fulgt opp over mange år, mens interessen de siste 5-10 år er laber. Nordområdemeldingen nevner knapt problemstillingen.  

(Eva)

##################################################### #####################################################