Møtet 3. februar 2010

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
03.02.2010
Abstract:

"Tanker rundt Oslo Universitetssykehus og Helse Sør-Øst" - Jomar (Kuvås)

Content:

Møteåpning

 • Presidenten, Tor Petter (Gulbrandsen) - uten kjede for å spare tid: "Hjertelig velkommen. Vi hadde lokket med Sannhetens kår - det skal vi ikke - en følge av at Anette Groth har brukket ben. Christian Borch har mer å gjøre i Urix. I stedet stiller Jomar som forteller om forhold rundt HSØ og OUS. Takk for at du tar dette på sparket". Applaus.

Gjester

 • Berit Furuholmen, Skøyen Inner Wheel
 • Morten Bjerkan, Lørenskog RK, past PDG
 • Gunnel Stenstal, fra en svensk rotaryklubb. Hun arbeider litt i Oslo nå, og hadde vanskeligheter med å finne frem til Schafteløkken

Merkedager

 • Haakon (Eriksen Haraldsrud)
 • Agnes Beathe (Steen Fosse)

Medlemmer tilstede 

 • 28, solgte middager 15

Lystenner - "Kunnskapsbytte" - om bedre situasjon for de fattigste i verden.

 • NN1: Etter at jeg ble medlem har jeg invovlert meg i Young Friends. Store utfordringer. Mitt tema her blir spredning av kunnskap i den tredje verden. Jeg tenner lyset i håp om at de fattigste i verden får det bedre i fremtiden.

Klubbsaker

 • Tor Petter: Distriktssamling på Sundvolden lørdag 13. mars. Opplæring av innkommende presidenter med mye informasjon om Rotary. For nye medlemmer er dette en fin mulighet til å bli bedre kjent med hva Rotary arbeider med og står for. Jeg anbefaler dere til å melde dere på. Lav terskel, rimelig avgift.
 • Knut (Søraas) informerte om vinlotteriet og vinmerker som er anbefalt av verdens nest beste kokk. Lodd solgt for kr. 1370,-.
 • Tor Petter: Vi må søke om bidrat til Young Friends og har fått et flott anbefalingsbrev fra Bosnia-Herzetovinia som vi vil legge ut på hjemmesidene sammen med en søknad, så dere kan se hva vi gjør.

Tigris

 • Britt (Sunde Trondsen), leder av økonomikomiteen som har til oppgave å skaffe penger til Young Friends II. Sigurd (Olsvold) har skaffet en katalog over legater i Norge. Knut og jeg har funnet 10 egnede legater og har sendt søknader i dag.
 • Ragnar (Østrem): Det er lenge siden jeg har hørt en så god 3-minutter som i dag. Nå er tiden inne for å reise sydover. Mitt bidrag går til rødvin som dere kan få på min terrasse. (Har han forlatt champaignen?)
 • Hilde (Hamre) om mangfoldprosjektet - brosjyren er lagt ut på hjemmesidene. Hun skal til Holmenkollen RK og informere. På neste møte i SRK vil hun vise powerpoint til klubben.
 • Anne Marie (Hadenius) informerte om at hun hadde gått Marcialonga (det italienske Vasaloppet).
 • Gunnar (Svendsen) hadde gitt råd til en stortingsrepresentant om et spørsmål som skulle stilles statsråden i Stortingets spørretime. Fra publikumsgalleriet så Gunnar en nesten tom storingssal. Tilstede var presidenten, to referenter, to statsråder og de som skulle stille spørsmål. Han ga 20 kroner for det pulserende demokrati.
 • Svennik (Høyer) kunne melde at snemengdene i Oslo ikke er noe mot sneen i Yväkylä, Finland: To meter høye brøytekanter. Sneen dekker vinduer i 1. etasje så man ikke kan se ut, ifølge en kollega av ham.

Foredrag- "Tanker omkring ledelse og organisering i HSØ og OUS"

 • Jomar delte med oss noen av sine erfaringer etter mange år i toppledelsen av Rikshospitalet. 
 • Han har skrevet flere kronikker og debattinnlegg om helsereformen.
 • Vi fikk grundig innføring i prosessen, problemene, utfordingene, noen få forbedringer og et enormt, kostbart byråkrati. 

 (Eva)

##################################################### #####################################################