Møtet 10. februar 2010

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
10.02.2010
Abstract:

"Nanoteknologien - muligheter og usikkerheter" - Liv Furuberg, sjefforsker ved laboratoriet for mikrosystemer og nanoteknoligi, SINTEF.

Content:

Møteåpning

 • Presidenten, Tor Petter (Gulbrandsen): Velkommen. Som vanlig har vi godt fremmøte. I dag er det tett program. Vi begynner med en gang.

Gjester

 • Per Magne Berget, Brevik RK
 • Britt Stenberg, Skøyen Inner Wheel
 • Nils Ture Berg

Ingen merkedager

Medlemmer tilstede: 30; 20 middager solgt

Lystenner - "Prøysen og vi"- Svein Erik (Brodal)

 • Jeg hadde egentlig tenkt å snakke mot bilkjøring, jeg som er gåer. Men ble stoppet av Prøysen, en moderne middelaldertrubadur, like godt kjent i Japan som i Brumunddal.
 • Prøysen har fulgt oss etterkrigsmennesker og vært selfølgelig tilstede i vår hverdag.
 • Vi har utviklet en kultur hvor nærhet har blitt distanse, overskriftene så store at vi ikke ser dem, lyder så shøye at vi ikke hører.
 • I en verden som overstrømmes av virvar, kaos og kriger, tenner jeg et lys for Prøysens virkelighet. Den enkle hverdag. De nære ting. De direkte menneskelige forhold. Der blir vi ført inn i en virkelig, troverdig virkelighet. Der her vi fortsatt mye å lære!

  Klubbsaker

  • Tor Petter: 24. februar er det vinterferie og Torill kan ikke lage middag til oss. Håndsopprekking viste at omtrent 10 medlemmer vil spise den dagen. Lise (Høst) tilbød å lage mat. Det blir en suppe.
  • Tor Petter: Minner om vinlotteri. Knuts vinbeskrivelse på hjemmesiden. Lodd for kr. 1470,- ble solgt.
  • Hilde (Hamre) presenterte en powerpoint om et mangfoldig ROTARY. Den vil bli presentert i rotaryklubber i D 2310 (Region 1). Kirsten (Bugge Thorkildsen) og Hilde fra Skøyen RK, Angelika Kruse-Jensen fra Akersborg RK og Terje Engelhardstsen fra Uranienborg RK er arbeidsgruppen som gjør dette. De vil oppfordre rotaryklubbene å oppnevne et medlem som kan følge opp arbeidet med et mangfoldig Rotary, og vil opprette et kontaktnett i Region 1. De vil også besøke yrkesorganisasjoner og dele ut brosjyren "Vi ønsker et mangfoldig ROTARY".  

   Tigris

   • Sigurd (Olsvold) viste oss sitt ansikt med rester av photo cure mot hudkreft og solskader. Han har vært en uke på en strålende alpinferie.

   Foredrag - "Nanoteknologien - muligheter og usikkerheter" - Liv Furuberg, sjefsforsker ved SINTEF i laboratoriet for mikrosystemer og nanoteknologi (MiNaLab).

   • Et område som får mye støtte til forskning.
   • Nano betyr dverg. En milliard nanometer er en meter.
   • Nano-rør - som er så smått som støv - brukes til å forsterke materialer.
   • Nanopartikler er antagelig ikke miljøfarlig, men de kan pustes inn og øker da risikoen for lungekreft.
   • I MiNaLab arbeides det meget rent - et støvkorn kan ødelegge mye.
   • MiNaLab har utstyr for 240 millioner kroner.
   • Arbeider med mikrobrikker av silisium, glass eller polyner.
   • Produkter: sensorer som kan måle osv.
   • Medisinske anvendelser er f.eks. in-vitro diagnostikk og in-vivo medisinsk prøvetaging. Store laboratorier kan flyttes til legekontoret og sykehjemmet.
   • Pille med mikroteknologi kan svelges. Den tar bilder av kroppens innside og kan ta ut biopsier.
   • Konklusjon: Mikroteknologi i mange produkter. Nye funksjoner med nanometer. Tynne lag på overflater. Miljøfarer blir utforsket. Teknologien kan brukes i rensesystemer. Små komponenter som krever mindre ressursbruk, mindre energi osv.
   •  

    (Eva)  

     

     

     

    ##################################################### #####################################################