Møtet 17. februar 2010

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
17.02.2010
Abstract:

"Det nye sykehusområde Oslo: hva skjer på Diakonhjemmet Sykehus?" - Direktør Morten Skjørshammer, Diakonhjemmet sykehus.

Content:

Møteåpning

 • Presidenten, Tor Petter (Gulbrandsen): Hjertelig velkommen til et spennende møte.

Gjester

 • Britt Stenberg, Skøyen Inner Wheel
 • Elisaabeth Bennet, Skøyen Inner Wheel (som har arbeidet ved Diakonhjemmet sykehus i mange år!)
 • Terje Johannessen, Røa RK
 • Morten Bjerkan, Lørenskog RK

Merkedager

 • Tor Petter
 • Svein Erik (Brodal)

Medlemmer tilstede: 33, 22 solgte middager

Lystenner - "Om medmenneskelighet og vennskap" - Arne Elias (Corneliussen)

Klubbsaker

 • Tor Petter: Neste uke er Toril på ferie og Lisa har påtatt seg å koke en stor gryte med ertesuppe. Men hun må ha hjelp til servering og oppvask - noen som kan de store maskiner. Hjelpere kan melde fra til meg.
 • Tor Petter: Salg til vinlotteriet foregår nå. (Salg for 1640,- kroner)
 • Tor Petter: Stor begivenhet skal finne sted. Hold av søndag 11. april. Kirsten vil fortelle mer.
 • Kirsten (Bugge Thorkildsen): Petter (Rasch), Lise (Høst) og Gunnar (Svendsen) står for arrangementet av en SRK jazzkonsert i Frogner Kirke søndag 11. april kl. 19-21 med Jazzin' Babies, et norsk jazzorkester som er kjent for New Orleans-inspirert musikk.
  • Kirsten skal stå for markedsføringen av 600 plasser i Frogner Kirke. SRK må selge minst halvparten av billettene. Det er erfaringen fra andre rotaryklubber, hvor medlemmene bl.a. har kjøpt fem billetter hver. Vi kan sende e-post til venner og selge i klubben. Det blir også salg i kirken.
  • Kirsten har laget en flott plakat, og vil sende dere e-post om konserten som dere kan videresende til venner. Med full kirke får vi et flott bidrag til Young Friends. Vi har også behov for frivillige. Meld fra til meg hvis du kan hjelpe.
 • Tor Petter: Neste uke kommer unge Søraas, sønnen til Knut, for å snakke om oljefondet. Vi har invitert eksterne gjester og presse, og er spent på hvordan det slår til.

Tigris

 • Finn (Bjerke): Jeg har ikke vært her de siste ukene. Helsemessig får vi en karamell av og til. Jeg ble rammet av et drypp og fikk utrolig god behandling på Ullevål sykehus. Systemet der fungerer så bra at tigrisen får en blå en!

Foredrag - "Det nye sykehusområde Oslo: hva skjer på Diakonhjemmet sykehus" - Direktør Morten Skjørshammer, Diakonhjemmet

 • Direktør Morten Skjørshammer informerte grundig om  oppgave- og funksjonsdeling mellom sykehusene og hva det betyr det for Diakonhjemmet sykehuss og for befolkningen i Oslo vest.
 • Skjørshammer er psykolog og har vært direktør ved Diakonhjemmet sh i 10 år. Før det arbeidet han på Diakonhjemmets høyskole med forskning og annet.
 • Diakonhjemmet er lokalsykehus for tre bydeler, Frogner, Ullern og Vestre Aker med tilsammen 118000 innbyggere. Skal ivareta akuttfunksjoner. Er spesialister på eldre med brudd og revmatologi og revmmakirurgi.
 • Diakonhjemmet ligger på en 140 mål stor eiendom på Volvat. I tillegg til sykehuset, som får to nye etasjer innviet i år, er her også Høyskole som utdanner sykepleiere og diakoner, samt 300 personalboliger. Avdelinger for psykiatri er er på Søndre Borgen i Asker - flyttes til Tåsen i år, Vinderen og. Slemdal.
 • Diakonhjemmet er et aksjeselskap i en privat stiftelse. Må ha streng budsjettstyring. Driver non profit virksomhet.
 • Sykehuset har 188 senger, 10.000 liggedager i året og 40.000 polikliniske behandlinger. Psykiatrisk avdeling har 74 senger.
 • Samhandling er viktig. Hensikten er at pasienten skal ut av sykehuset når behandlingen er ferdig. Må sørge for at utskrivingsklare pasienter kommer over i kommunehelsetjenesten. Derfor er det opprettet en spesialisert korttidsenhet med 13 senger, drevet av Ullern bydel. Her kan pasientene bli rehabilitert i samarbeid med legene på Diakonhjemmet. Liggetid fra 6 dager til 3 uker.
 • Diakonhjemmet vil være best i et helhetlig perspektiv. Fire kjerneverdier: Respekt, kvalitet, tjeneste, rettferdighet.
 • Folk lever 12 år lengre i vestlige enn i østlige bydeler. Typisk for Oslo vest er at folk bor hjemme lenge de er oppegående. Når de blir syke kommer de til Diakonhjemmet. 40 prosent av pasientene er 80 år eller eldre. Men de skal være kortest mulig på sykehuset hvor de passiviseres, kan bli påført infeksjoner og miste muskelmasse hvis de blir liggende i sengen.  På posten Eldre med brudd er regelen at pasienten må opp og gå første dag.
 • Revmatisme er en folkesykdom. Diakonhjemmet dekker hele Oslo med revmakirurgi. Alle ledd kan byttes ut, ikke bare knær og hofter men også ankler, skuldre, håndledd, fingre. For disse lidelsene er Diakonhjemmet spesialsykehus - med krevende behandling som er sårbar for infeksjoner, osv.

(Eva)

##################################################### #####################################################