Møtet 3. mars 2010

Author:
Svennik (Høyer)
Published on:
03.03.2010
Abstract:

"Hva er klimapanelet og hvordan virker det?" - Cecilie Mauritzen, Seniorforsker ved Meterologisk institutt

Content:

Møteåpning

 • President Tor Petter (Gulbrandsen) ønsket alle velkommen - gjester og klubbmedlemme.
 • Han minnet om jazzkonserten i Frogner Kirke og oppfordret alle til å komme, samt selge biletter til venner og kjente.

Gjester

 • Morten Bjerkan, Lørenskog RK
 • Terje Johannesen, Røa RK
 • Cecilie Mauritzen, Meterologisk institutt (foredragsholder)
 • Brit Stenberg, Skøyen IW

Merkedager.

 • Ingen

Medlemmer tilstede: 30

Lysetenner: "Om det inklderende arbeidsliv"

 • Agnes Beathe (Sten Fosse) tok opp en rekke aktuelle spørsmål om stress og sykefravær på og utenfor jobben.
  • Hun anbefalte sterkt tilkallingshjelp som gjerne kunne omfatte pensjonister, trygdede og andre utenfor arbeidslivet.

Ti-gris

 • Det var ingen ti-gris denne gangen.

 Foredraget - "Hva er klimapanelet og hvordan virker det?"

 • Cecilie Mauritzen ble introdusert av Eivald (Røren). Cecilie Mauritzen er  oceanograf og ansatt som seniorforsker på Meterologisk institutt. Hun har en lang rekke utdanninger og forskningsekspedisjoner bak seg, bl.a. fra MIT og Universitett i Bergen. Cecilie Mauritzen har seilt på en  reke forskningsfartøy, bl.a. opp til Framstredet. Sammen med andre er hun ansvarlig for en av rapportene til FNs klimapanel. Hun har en imponerende vitenskapelig produksjon bak seg.
 • Noen inntrykk fra referenten:
  • Det var mange baller i lufta på en gang, både vitenskapelige og politiske.
  • De fleste ballene landet elegant, bl.a. den som heter 'konsensus' (enighet).
  • Politikerene ønsker seg bomfaste enigheter fra forskerne,men en slik 'konsensus' finner man ikke i forskningen, der er det er det påstander, motforestillinger og alternative perspektiv som gjelder.
  • Istedet bør vi spørre etter risikoen for ulike konsekvenser.Det er slik risikoanayse som for en stor del har blitt levert til klimadebatten til nå, og noe annet kan vi ikke vente.
 • Som Henrik Ibsen sa: "Den  gjennomsnittlige levetid for en vitenskapelig sannhet er tredve år". I det siste har denne levetiden blitt stadig forkortet. Men hva om skeptikerne tar feil!? Det vil kanskje være litt risikabelt å stole på dem alltid.
(Svennik)
##################################################### #####################################################