Møtet 17. mars 2010

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
17.03.2010
Abstract:

"Øst-Timor" - Gunnar Stålsett, tidl. biskop, nå Utenrikdsdepartementets Spesialutsending til Øst-Timor

Content:

Møteåpning

 • Visepresident Kirsten (Bugge Thorkildsen) ønsket velkommen. Hun var stedfortreder for presidenten som er på reise.
Gjester
 • Gunnar Stålsett, foredragsholderen
 • Aud Krosby
 • Britt Stenberg, Skøyen Inner Wheel
 • Morten Bjerkan, Lørenskog RK

Merkedager

 • Nils Grøholdt
 • Sigurd Wisløff
 • Siri Fossum
 • Kai Didriksen

Medlemmer tilstede: 32

Vinlotteri: Salg for 1590,-

Lystenner - "Om godt klubbmiljø for unge og eldre.." - Nils (Grøholdt)

 • Nils har fødselsdag akkurat i dag med treminutter og fant det natulrig å reflektere litt om klubbens utvikling de knapt 20 årene siden han ble medlem. Da var han 60 år gammel og aktiv i bedriftsledelse. Trodde medlemskap ville gi kontakter i yrkesliv. Men fant at det var mange seniorer i klubben. Tenkte å foreslå en egen senioravdeling. Etter 20 år tenker han annerledes. Mye har skjedd teknologisk, og yrkesaktive i dag har mer nytte av foredragene, internasjonale hjelpeprosjekter og samtalene. De eldre beriker klubbmiljøet og er nyttige for de yngre, og omvendt. Det må være en viss aldersmiks i klubben for å få det riktige miljø. Men det må stilles krav til de eldre.
 • Vi har unngått å bli et gamlehjem. Jeg tenner lys for fortsatt godt klubbmiljø for både yngre og eldre.

Klubbsaker

 • Kirsten: Det har vært Distriktssamling hvor Anne (Torsvik) berettet om Jazzkonserten og Polio Plus. Neste rotaryår overtar hun ansvaret for distriktets Polio Plus prosjekter.

Tigris

 • Agnes Beathe (Steen Fossse) fortalte at sønnen Carl Richard, som går på Hosletoppen skole, valgte kinesisk som annet språkfag. Han har fått 6 i kinesisk og læreren anbefaler fortsatte studier. Det ble 6 tiere på Tigrisen.
 • Eivind (Bordewick) anbefalte flere medlemmer å delta på distriktssamlinger.
 • Lise (Høst) viste til at Arne Pran på distriktssamlingen ble tildelt Rotarys høyeste utmerkelse, Service Above Self-prisen for sitt arbeid stiftelsen Støtte til rusfritt miljø. Hun minnet om at også et medlem i SRK har fått denne prisen, nemlig Petter (Rasch) for sitt arbeid med Shalom Salam.
 • Kristian (Kristiansen) minnet om at det er St. Patricks dag i dag: Drikk grønn te. 
 • Gernot (Wullstein) så Tannheuser for flere år siden, og så den om igjen forrige onsdag på Den Norske Opera. Fantastisk. Anbefales sterkt.

Foredrag

 • "Øst-Timor" - Gunnar Stålsett
 • Foredragsholderen ble introdusert av Anne-Marie (Hadenius): Han er en menneskevenn, har blant mye annet arbeidet aktivt for homofile og alenemødre og har bredt, internasjonalt engasjement og 200 reisedager i året, 75 år gammel.
 • Stålsett begynte med å berømme den innsatsen Rotary gjør.
 • Selv har han flere hatter: Har vært generalsekretær i Det Lutherske Verdensforbund. Kirkenes verdensråd, er leder for det økumeniske råd. Har arrangert verdenskonferanse for religioner for fred. I FN-regi har han arbeidet med HIV og Aids. Han er medlem av styret for Biblioteket i Alexandra og for Litteraturhuset. Han er glad for sine store muligheter til kå engasjere seg i verdier som han står for, nasjonalt og internasjonalt. I dag skal han snakke om sitt engasjement for Øst-Timor, hvor han har vært norsk spesialutsending siden han gikk av med pensjon for fem år siden.
 • Øst-Timor er den østlige delen av øya Timor. Portugiserne kom på 1500-tallet. I 1859 ble øya delt i to, portugisisk i øst og nederlandsk i vest, som i dag er indonesisk og ble selvstendig i 1949.
 • Brutalt invaderte Indonesia Øst-Timor i 1975. Folkemord. 1/3 av befolkningen ble drept eller drevet i eksil. Frihetskamp ble ført i eksil, diplomatisk, undergrundsbevegelse og av kirken. 98 prosent er katolikker.
 • 1996 fikk statsminister José Ramos-Horta og biskop Carlos Belo Nobels fredspris. Stålsett: Den viktigste fredspris som er gitt når det gjelder å forandre et folks utvikling. Øst-Timor kom  på den globale  dagsorden. Fredsprisen var gjennombruddet for kampen for et fritt Øst-Timor.
 • I 1999 bestemte dem indonesiske president at folket skulle få stemme om de ville bli fri fra Indonesia. Folkeavstemning: 87 prosent for et selvstendig Øst-Timor.
 • Ny masakre-bølge startet. På ti dager ble 200.000 drept og all infrastruktur ødelagt av indoneserne.  FN kom inn og vil trekke seg ut om et par år.
 • Ny stat ble etablert i 2002. En million innbyggere, 50 % undr 18 år. Gjennomsnittsalder 18,8. Et av verdens fattigste land. Gjennomsnittsinntekt er en fjerdedel av FNs fattigdomsgrense på 2 dollar. Fødselsrate: 6,6 pr. kvinne. Dårlig skolegang. Forferdelige forhold. 16 språk. Men folket vil være selvstendige.
 • Kolonitiden er en lukkt bok. 2. verdenskrig er en lukket bok. Men årene 1975-1999 er ikke glemt. En 2500 siders rapport om det som skjedde av krigsforbrytelser og vold, ligger i parlamentet. Men man tør ikke snakke om det. Den er ikke behandlet.
 • Det ble opprettet en tillits- og vennskapskommisjon. Rapport som handler om hver eneste families liv. Den er heller ikke behandlet.
 • I 2006 brøt det hele sammen. 250.000 flyktet ut av sine hjem. Mord. Branner. Voldtekter. Trusler.
 • Gunnar Stålseth ble utnevnt til Spesialutsending. Han har vært der 8 ganger i året. Han har bidratt til å få en dialog mellom politiske ledere og finne løsning på problemene med interne flyktninger. Bedret sikkerhetssituasjonen. Bistått ungdom som er stigmatisert etter at mange deltok i voldshandlingene i 2006.
 • Samtaler er viktig. Partene må snakke med hverandre. Jeg tok kontakt med geriljan som satt i jungelen.
 • Alle ønsket min misjon velkommen. Og det norske UD er raust, og har betalt mine utgifter til konsultasjoner. Landet må eie dette selv. Jeg har et lokalt sekretariat med innfødte.
 • Kontinuerlig samtaleprosess. Sette søkelyset på hovedutfordringene. På 10-årsdagen for nobelprisen vieste jeg til hva de sa i sine nobelforedrag.
 • 1. konsultasjon om rettferdighet for de fattige.
 • 2. konsultasjon om ungdommen. Hvilken identitet har de.
 • 3. konsultasjon. Kvinner og barn. 
 • I 2009 har det vært en prosess med fokus på nasjonal konsensusdialog om sannhet. De må se rapportene. Det dreier seg ikke om hevn. Men om at samfunnet må bygge på sannhet. Parlamentet har vedtatt å opprette en institusjon som skal se på rapportene. Når det er skjedd er mitt oppdrag fullført. Jeg reiser dit etter påske for å gå igjennom loven. De vil ikke at en internasjonal domstol skal inn. Folket ønsker sannhet og rettferdighet. Sannheten må frem for å få forsoning.
Boksignering etter foredrag og Q&A
(Foto: Anne-Marie Hadenius)
(Eva)
##################################################### #####################################################