Møtet 10. mars 2010

Author:
Svennik (Høyer)
Published on:
10.03.2010
Abstract:

"Sannhetens kår. Makt, medier og politikk i illusjonenes tid" - Christian Borch

Content:

Møteåpning

 • Past President Margrethe (Lied) ledet møtet. President Tor Petter (Gulbrandsen) var bortreist til Wien og innkommende president Kirsten (Bugge Thorkildsen) var opptatt på en jobbmesse.
 • Kveldens opprinnelig foredragsholder Nils Lahlum måtte melde forfall, men i stedet overtalte Eivind (Bordewick) Christin Borch til å holde det foredraget han skulle ha gitt oss 3. februar.
 • Vi har snudd litt på programpostene denne gang fordi foredragsholderen Christian Borch skal holde et nytt foredrag umiddelbart etter vårt møte.
 • Dagens sitat: fra T.J. Watson, grunnleggeren av IBM:
  • "Det er viktig å akseptere en feil som er gjort med en gang, korrigere feilen og lære av den. Det kan gjøre feilen til en suksess. Suksess kan ligge på den andre siden av en feil."

Gjester

 • Christian Borch, Majorstuen RK, kveldens foredragsholder
 • Inger Bordewick, Akersborg RK
 • Stefan Dannenberger, Oslo Rotaract

Merkedager

 • Siri Fossum (14.03)
 • Sigurd Wisløff (13.03)

Medlemmer tilstede: 30, 15 middager solgt

Lysetenner - "Det skal bli morsomt med loppemarked på Vestkanttorget til våren" - Anne (Torsvik)

 • (Lysetenningen ble foretatt etter foredrag og spørsmål). Anne (Torsvik) minnet oss om det planlagte loppemarked på Vestkanttorget seks lørdager i mai og juni. Det skal bli kjempemoro, men vil avhenge av at vi stiller opp som selgere og at folk gir gaver. Petter (Rasch) har allerede deponert 12 esker.

Klubbsaker

 • Margrethe (Lied) minnet om konserten med Jazzin' Babies i Frogner kirke søndag 11. april til inntekt for Young Friends II. Foruten billetter til egen familie, bør hvert medlem selge fem billetter til venner og bekjente, foruten å spre informasjon om arrangementet i sitt nabolag.
 • Oslo Rotaract arrangerte 16. Mars en Quiz Night på The Dubliner Folk Pub, der man kunne stille opp enkeltvis eller som lag, mot en liten avgift som gikk til Polio Plus. Sekretæren i Oslo Rotaract Stefan Dannenberger, orienterte også om dette arrangementet.

Ti-gris - Det ble ikke tid til ti-gris denne gang.

Foredraget - "Sannhetens kår. Makt, medier og politikk i illusjonenes tid" Christian Borch

 • Christian Borch ble introdusert av Eivind Bordewick. Han vil være kjent av de fleste fra hans virke i NRK gjennom mange år, sist som redaktør av URIX.
 • Christian Borch avleverte sitt foredrag som et seriøst kåseri, full av tildels selvopplevd verdenshistorie og dagligdagse iakttakelser fra Vinderen. Til referentens skrekk brukte ikke Borch manuskript, og var dessuten elegant i formen, der assosiasjoner og ulike tema tvinnet seg om hverandre i stor fart. De følgende punkter er ufullstendige og fragmentariske. Forøvrig anbefaler referenten Borchs bok med samme tittel som foredraget, som er kommet ut i fire opplag siden jul. Man vil ikke være ensom om leser boka har ligget fire uker på bestselgerlisten.
 • Foredraget hadde flere innfallsvinkler: et av de var de mellomstore 30 års sykler i den økonomiske verdenshistorie. 1980-årene var et slikt vendepunkt der sosialdemokratene i Europa hadde gjennomført sitt etterkrigsprosjekt og konservative statsledere som Margareth Thatcher, Helmut Kohl og Kåre Willoch her hjemme tok over.
 • Thatcher drar ned på de offentlige utgifter, privatiserer de nasjonaliserte industrier i Storbritannia og erstatter dem med et aksjeeiende demokrati. Tilsvarende utviklinger finner vi i andre europeiske land.
 • Ideologiene døde og en mer hedonistisk grådighetskultur tok etter hvert deres plass. Noe som også påvirket utviklingen i Øst Europa.
 • Åttiårene var en økonomisk oppgangsperiode, så slagordene her hjemme var at "alt går bedre".
 • Dette utløser et nesten sykelig forbruk der folk lever over evne, godt hjulpet av lett tilgjengelige lån. Man gir presenterer seg selv på grunnlag av hva man har og ikke hva man er, man blir 'gjenstandsdefinert'.
 • Eksempler på dette fant Borch på Vinderen der forstadsfruene kjører omkring i store SUVer for å gjøre sine små innkjøp. Borch bor mellom to skoler der barna drar fram og tilbake foran hans hagegrind, der Borch kan iaktta bl.a. klesdrakten, som er nesten uniform, men av beste merke.
 • Politikerne ble etter hvert opptatt av markedsføring, man ville selge seg som merkevare. Medierådgiverne yngler i våre departementer og på Stortinget.
 • Tony Blair introduserte New Labour, som i realiteten var en fortsettelse av meget i Thatchers politikk, men måtte markedsføres som noe helt nytt. Under Blairs regjeringstid ble tallet på medierådgivere i forvaltningen mer enn tidoblet, fra 350 til 3700.
 • Parallelt med denne utviklingen ble mediene kommersialisert der profittmotivet blir den sterkeste drivkraft.
 • Når ideologiene, og verdiene forsvinner som en felles målestokk flyttes beslutningene inn i de lukkete rom.
 • Finanskrisen i 2008-2009 var et resultat denne pyramide av illusjoner, som hadde bygget seg opp over nesten tretti år.

(Svennik)

##################################################### #####################################################