Young Friends gjør meg stolt av Rotary !

Author:
Anne (Torsvik)
Published on:
19.04.2010
Abstract:

- Prosjektet har beriket meg og min familie. Det er en fin opplevelse å ha ungdom fra en annen del av verden i huset en helg, sier Per Gustav, årets prosjektleder for Young Friends II.

Content:

- Derfor er det en glede å jobbe med prosjektet og åpne vårt hjem for dem, fortsetter han.

Han har vært med i Skøyen Rotary Klubbs freds-og forsoningsprosjekt for ungdom fra tidligere krigsområder siden klubbens Shalom-Shala'am-prosjekt. Nå er han hovedansvarlig for gjennomføringen av Young Friends sammen med NN1 og Petter Rasch.

Takket være økonomisk støtte fra vår egen klubb, Distrikt 2310s tiltaksfond, Maridalen Rotary Klubb, Den Internasjonale Sommerskolen med flere, vil det nå bli mulig å finansiere opphold for hele ti studenter fra Serbia, Kroatia, Bosnia & Herzegovina og Kosovo til sommeren.

- Først hadde vi et prosjekt med ungdom fra Israel og Palestina. Det måtte vi dessverre skrinlegge pga krigen. Så nå har vi gjennom Young Friends-prosjektet invitert ungdom fra det tidligere Jugoslavia til Norge. Vi fikk veldig positive tilbakemeldinger fra ungdommene som var her i fjor. De setter stor pris på oppholdet på Nansenskolen og den Internasjonale Sommerskolen, og ikke minst på å få være en helg i en vanlig norsk familie.

- Hva er temaene på Nansenskolen og den Internasjonale Sommerskolen?

- På Nansenskolen er de en uke før Sommerskolen begynner i Oslo. Der er de fra Balkan og andre konfliktområder alene, hensikten er å åpne for vennskap og forsoning før de blir senere blir en del av det store miljøet på Blindern. Oppholdet på Nansenskolen oppleves som veldig skjellsettende. Flere studenter har fortalt at det var der de for første gang i sitt liv møtte ungdom som tilhørte fienden og oppdaget at de var fornuftige, reflekterte og til og med hyggelige.

- På den Internasjonale Sommerskolen er de mer vanlige studenter, hvis man kan bruke det uttrykket om en så sammensatt gruppe. Studiet på Sommerskolen er krevende, de må jobbe mye og det gir 15 internasjonale studiepoeng å gjennomføre studiet. Flere av fagene de kan velge omhandler forskjellige sider av vårt samfunn og demokrati. De har liten erfaring med en stat og politikere som tar ansvar. Dette gjelder forøvrig ikke bare våre studenter, mange kommer fra land hvor det er ukjent. Studentene blir fort imponert over vårt system, men de er også kritiske, hvorfor har vi så mange tiggere i gatene, hvorfor må alle jobbe så mye.

- Og sist men ikke minst, hvordan kan vi leve i et land hvor alt er så dyrt, særlig det å hygge seg ute. Det første de erfarer når de går på byen er at de ikke bare kan bestille en runde til hele bordet når de føler at "nå er det min tur."

- Det krever jo unektelig mye innsats for å skaffe tilveie stipendie-penger til 10 studenter. Hvordan orker dere å stå på for å skaffe til veie midler til disse stipendiene, år etter år.

- For det første har min familie og mine egne ungdommer fått mer tilbake enn vi selv har gitt. Det er med andre ord ikke bare en tjeneste vi ber rotarianere om nå, men vi gir dem en sjanse til å oppleve noe fint selv også.

- I tillegg synes jeg dette er et veldig meningsfullt prosjekt. Det å jobbe for at ungdom fra folkegrupper i tidligere konfliktområder får sjanse til å møtes, er veldig meningsfylt. Når du vet at deres foreldres tidligere naboer har skutt på hverandre - og tatt livet av hverandre, så blir det ganske fint å få være med på en langsiktig forbrødringsprosess. Ungdommene forteller at de fortsatt sjelden omgås unge fra andre folkegrupper. Derfor synes jeg ikke det er vanskelig å mobilisere energi for dette ungdomsarbeidet i tidligere alvorlige konfliktområder.

- Jeg synes også at det er viktig for oss i Rotary at vi holder på med noe som vi kan "skryte" av når vi snakker med venner og bekjente om hva vi driver på med i Rotary. Denne typen freds- og forsonings-arbeid gir respekt for vår virksomhet. De synes Rotary holder på med noe som vi kan være stolte av. Det liker jeg også å bidra til.

- Synes du ikke det går mye penger med til å sikre disse studentene syv ukers opphold i Norge, på Nansenskolen og den Internasjonale Sommerskolen? Hvert stipend koster jo i realiteten vel 32.000 kr.

- Det er en diskusjon vi har hatt flere ganger i prosjektkomiteen. Svaret er både ja og nei. Det er dyrt, selv om Sommerskolen i år har gitt oss to gratisplasser. Derfor er det viktig at stipendiene gis til studenter som har virkelig behov for det. For å gjøre så riktig utvalg som mulig, samarbeider vi nært med lokale klubber på Balkan, og vi er veldig grundige i den siste del av uttagningsprosessen som vi har hånd om selv.

- Våre kriterier er klare, og de følges godt opp av våre samarbeidende klubber på Balkan. Vi ønsker ungdommer som aldri ville fått en slik sjanse på andre måter. Denne enestående muligheten skal ikke gå til ungdom som kan reise hvor de vil fordi de har velstående foreldre eller til barn av rotarianere. At disse kriteriene blir respektert når de lokale klubbene nominerer, fikk vi klart dokumentert denne gangen.

##################################################### #####################################################