Møtet 5. mai 2010

Author:
Svennik (Høyer)
Published on:
05.05.2010
Abstract:

"Egoforedrag: NRCI" - Arne (Corneliussen)

Content:

Møteåpning

 • Visepresidenten Kirsten (Bugge Thorkildsen) ønsket velkommen og takket for det store fremmøtet i det vakre vårværet. President Tor Petter (Gulbrandsen) var i Stavanger.
 • Spesielt velkommen til vår gjest Ludmila Pawlowska fra Vadsbo Rotary Klubb, Sverige. (Se egen artikkel i Klubbnytt).

Gjester

 • Ludmila Pawlowska - Vadsbo Rotary Klubb, Sverige

Merkedager

 • Finn (Bjerke) 9. mai
 • John (Bennet) 10. Mai

Medlemmer tilstede: 27

Lysetenner - "Om folkeeventyr og psykoanalyse" - Siri (Johns)

 • Siri talte om sitt yrke som psykoterapeut og sine barndomsopplevelser med de fantasivekkende folkeeventyrene.

Klubbsaker

 • Visepresident Kirsten fortalte at sommerfesten blir avholdt 16 juni i Evas og Pelles (Fosse) hage på Ullern. Klubben er takknemlig for den store gjestfrihet og vil oppnevne en komité som skal forberede arrangementet.
 • Per Gustav (Lindeberg) minnet om at "Young Friends" fortsatt manglet vertsfamilier en week-end i august. Det vil forutsigbart bli en stor opplevelse for alle parter.

Tigris

 • Lise (Høst) ønsket å få sin scooter ut av vinteropplag i Asker. Først skulle den (scooteren) til service fordi den ikke kunne kjøre på egen maskin. Spørsmålet var om noen med skapvogn ville gjøre henne en kjempe 'speidertjeneste' med en liten transport Asker-Frogner.
 • Petter (Rasch) hadde hatt et behagelig møte med sin fortid fra Shalom-Shalam i form av en palestiner som hadde deltatt i programmet og som hadde rukket å ta en doktorgrad.

Foredraget - "Egoforedrag: NRCI" - Arne (Corneliussen)

 • Arne har vært medlem i SRK siden 2008. Han holder for tiden på å utvikle et politisk rådgivningsfirma som skal bistå norske aktører i risikoområder.
 • Arne har bakgrunn som statsviter og studerte i USA, Egypt og Chile. Han tok to mastergrader innen internasjonal politikk og offentlig administrasjon ved Syracuse University i New York. Etter det har han jobbet for Forsvaret i Kosovo og i næringslivet i Oslo i ulike roller ( Hafslund, Lyreco og Futurestep).
 • Arne fortalte om sitt nye firma Norwegian Risk Consulting International.

(Svennik)

##################################################### #####################################################