Møtet 12. mai 2010

Author:
Svennik (Høyer)
Published on:
12.05.2010
Abstract:

"Wergeland og 17. Mai" - Berit Furuholmen

Content:

Møteåpning

 • Presidenten Tor Petter (Gulbrandsen) ønsket alle velkommen i det vakre vårværet, særlig våre tre gjester.

Gjester

 • Elisabeth Bennet, Skøyen IW
 • Morten Bjerkan, Lørenskog RK
 • Berit Furuholmen, Skøyen IW

Merkedager

 • John Bennet 10. Mai
 • Per Gustav Lindeberget 15. Mai

Medlemmer tilstede: 21

Lysetenner "Om medlemsprofiler på http://skoyen.rotary.no.." - Et forslag og tilbud til Skøyen Rotary Klub

 • Kristian (Kristiansen) snakket om betydningen av at Skøyen RK presenterer seg som et kompetansesenter med sin samlete yrkesprofil: kort om hva hver enkelt gjør/gjorde i yrkeslivet og hva som er ens nåværende kjernekompetanse.
 • Vår Webmaster har selv skrevet noen tanker om medlemsprofiler annet sted på vår hjemmeside, med opplysninger om hvordan man kan skrive en profil for egen del.

Tigris

 • Anne (Torsvik) fortalte om den første lørdagen på loppemarkedet på Vestkanttorget. Stor stemning og entusiastisk oppmøte. Det er fortsatt plass for innsats både ved tilby egen hjelp, eller ved å gi gaver på minst kr. 200,- som man kunne har beholdt selv. Blant de utstilte gaver var det et par kinesiske tallerkener som var minst 200 år gamle, og som for tiden er inne til vurdering hos Blomquist. Se egen artikkel på vår hjemside. (Se Anne's rapport i Klubbnytt).

Foredraget

 • Berit Furuholmen ga  oss en oversikt over norsk historie med vekt på Nikolai og Henrik Wergeland. En oversikt som kronologisk begynte med Kalmarunionens fall og Svartedauen på 1300 tallet.
 • Det at vi mistet vår selvstendighet tre ganger gir en bakgrunn for den entusiastiske feiringen 17. Mai. Det eneste alle nordmenn  synes å være helt enig i er at det er viktig å være selvstendig om nasjon og fri.
 • Henrik Wergeland kom til Eidsvoll ni år gammel. Der han fikk en oppdragelse fattig på materielle goder, men med rike kulturelle impulser.
 • Han debuterte som skribent med en historie i Morgenbladet 13 år gammel.
 • Senere, som student, gjorde han sitt navn kjent som leder av den nasjonale opposisjon i Studentersamfundet, også med en ganske rabiat oppførsel.
 • Men Henrik hadde en enestående evne til innlevelse og tålte  ikke urettferdighet, noe som ofte kommer litt i bakgrunnen, noe som særlig kom fram i hans kamp for at jøder skulle få adgang til riket.
 • Wergeland skrev om fattigfolk, særlig fattigfolk på landet, hvilket var nytt i den borgerlige offentligheten.
 • 1829 var Henrik ferdig teolog, og søkte mange prestestillinger, men fikk ingen.
 • Samme år samlet han studentene på Stortorget for å feire 17. Mai, noe som provoserte øvrigheten, og politi ble tilkalt for å splitte forsamlingen. Begivenheten gikk ned i historien som 'torgslaget'.
 • Som dikter ville Wergeland fornye Norge innenifra. Han sto som forfatter imot Welhaven som dyrket det formfullendte og vår tilknytning til europeisk kultur.
 • Å være dikter gir meget beskjeftigelse, men er samtidig noe man kunne dø av.
 • 17. Mai 1841 flytter Wergeland inn i Grotten.
 • Foredraget beveget seg tematisk etter hvert til vår nære historie med tysk okkupasjon.

(Svennik)

##################################################### #####################################################