Møtet 19. mai 2010

Author:
Svennik (Høyer)
Published on:
19.05.2010
Abstract:

Aslak Nore forteller om sin siste bok 'Estremistan'.

Content:

Møteåpning

 • Past presiden Margrethe (Lied) ønsket alle velkommen. Tor Petter (Gulbrandsen) var på cruise og vi håper inderlig at han unngår omgangsyken ombord.

Gjester

 • Morten Bjerkan, Lørenskog RK
 • Per Strømsø
 • Bent Aaby

Merkedager: ingen merkedager

Medlemmer tilstede: 24

Lysetenner "Finanskrisen og Statens Pensjonsfond"

 • Olav Krosby mente Oljefondets investeringer i utlandet var i strid med grunnlovens paragraf 110.

Tigris

 • Hildegunn (Bomnes) hadde sett en dokumentar om forholdene i Gaza som hun sterkt ville anbefale
 • Hilde Sofie (Hamre) trakk frem et gulnet nummer fra 1974 av Indre Smaalenenes Avis - en typisk lokalavis fra Askim - som inneholdt et intervju med formannen i stedets rotatyklubb. Det gikk fram av intervjuet at kvinner ikke hadde adgang til klubben men kunne organiserer seg i Inner Wheel dersom de var så heldige å være gift med en rotarianer (!)
 • Haakon (Eriksen Haraldsrud) skulle hilse fra Eivald (Røren) som lå på Radiumhospitalet og ventet på strålebehandling.

Foredraget

 • Aslak Fløgstad Nore er forfatter, journalist og forlagsredaktør hos Gyldendal. For tiden er han bosatt i Oslo, men har bodd noen år i Amerika.
 • Tidligere var han geværsoldat i Telemark Batallion med tjeneste i Bosnia.
 • Nore har skrevet to bøker, den siste omtalte han på møtet, den forrige boken var en blanding av reportasje og personlig fortelling.
 • Som vignett leste Nore et avsnitt fra sin siste bok om feiringen av fødselsdagen til en 16-åring der en ungdomsgjeng marokkanere trengte seg inn.
 • Voldsomme saker: med en mølje av slag, brukene glass og møbler, blod, kutt, sår ...
 • Som en kontrast: ti prosent av de som nå studerer medisin har pakistansk bakgrunn.
 • Innvandrerproblemet er ikke ett problem, men en kompleks samling av etniske verdier i konflikt med de norske, utelukkelse, språkvansker etc. Men det er én karakteristikk som omfatter det meste: ekstremer.
 • Utviklingen går i flere retninger.
 • Det beste blir bedre, det verste blir verre. Både mer lovlydighet og mer kriminalitet.
 • Flerkulturelle byer får mindre 'sosial kapital. (Mindre av utvungen og spontan kommunikasjon fremmede i mellom.)*
 • Våre sosiale omgivelser blir mer utrygge, men også mer dynamiske.

Debatten

 • Bjørn (Søsveen) minnet om den store norske utvandring til Amerika. De norske ble møtt med skepsis, de dannet sine gettoer osv. Det er mange av disse "nye" problemer og fenomener som vi finner igjen i historien.
 • Hilde Sofie (Hamre) fortalte at det nye fengslet i Halden var for fint for innvandrere, det ble reservert for norske kriminelle.
 • Nils (Grøholdt) var glad for at utviklingen delvis fikk i riktig tretning og undret seg på om tredje generasjons innvandrere hadde blitt forsket på.
 • Arne (Corneliussen) mente innvandrere var mer familiesentrert enn nordmenn, av tradisjon og av omstendighetene. Innvandrerne hadde naturlig nok vanskelig for å forstå norske væremåter.


* Pierre Bourdieu introduserte 'kulturell kapital' som en personlig egenskap. Tilsvarende bruker man begrepet 'sosial' kapital; begge deler som personlige egenskaper. Det omfatter personer som kjenner de relevante sosiale former og omgangtoner og kan utnytte disse. Sosial kapital på individnivå er som regel 'eksklusiv' - bokstavlig talt - fordi vedkommende er innforstått med også de skjulte regler.

(Svennik)

##################################################### #####################################################